Vervanging openbare verlichting

We gaan de verouderde openbare verlichting vervangen. Het is onze kerntaak om te zorgen voor goed werkende openbare verlichting. Dit draagt bij aan het veiliger maken van uw wijk. Na een eerdere succesvolle proef in 2017 gaan we nu in ongeveer 3.000 armaturen LED-verlichting toepassen. Een armatuur is het bovenste gedeelte van een lantaarnpaal en bestaat uit de behuizing en de lamp. Ook vervangen we 400 lantaarnpalen en tegelijkertijd verplaatsen we er een aantal.

Planning

Aannemer Van Gelder start begin juni 2021 met de werkzaamheden. Het  duurt drie jaar. In de wintermaanden stoppen zij door koude weersomstandigheden tijdelijk met het werk.

  • 2021 - Ermelo Oost (blauw op de kaart)
  • 2022 - Ermelo West & industrieterrein Veldzicht & het buitengebied (rood op de kaart)
  • 2023 - Ermelo Centrum & Ermelo Noord & industrieterrein Kerkdennen (geel op de kaart)

Kostenbesparing

De huidige verlichting is echt aan vervanging toe. Want de lampen zijn oud en daardoor gevoelig voor storingen. Door ze te vervangen met energiezuinige LED-verlichting gaan de totale energiekosten omlaag. Ook levert het een CO2-reductie op. Dit past bij onze doelen voor duurzaamheid. Tegelijk besparen we ook op de kosten voor beheer en onderhoud. Daarmee gaan de totale kosten van de openbare verlichting omlaag.

Slimme technieken

De lampen zijn naast energiezuinig ook voorzien van slimme technieken. Ze zijn automatisch en waar noodzakelijk op afstand te dimmen. De verlichting wordt daardoor efficiënter en zorgt voor meer veiligheid en minder lichtvervuiling.

Bewust verlichten

We verlichten bewust, dus alleen daar waar nodig is. De openbare verlichting is voor openbaar terrein en niet voor privéterrein. In sommige straten wordt er een andere armatuur teruggeplaatst dan u gewend bent. Hiermee verandert soms het beeld van de verlichting in de straat en wordt een tuin of gevel minder tot niet verlicht. Dit is een bewuste keuze waaraan mensen soms moeten wennen.

We gaan de openbare verlichting vervangen. Wat gaan we precies doen?

We vervangen ongeveer 3000 afgeschreven armaturen voor een energiezuinige variant (LED-verlichting). Een aantal armaturen zijn nog niet afgeschreven. Deze zijn omgebouwd naar duurzamere verlichting.

Ook vervangen we 400 afgeschreven lantaarnpalen. Deze palen worden allemaal 4 meter hoog. Het totale aantal lantaarnpalen in Ermelo is 4900 stuks. Hiervan hebben 1900 al LED-verlichting.

Wat is een armatuur?

Een armatuur is het bovenste deel van een lantaarnpaal. Het bestaat uit de behuizing met een lamp.

Waarom gaan we de openbare verlichting vervangen?

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. De openbare verlichting draagt bij aan de veiligheid in wijken, straten, parken en pleinen. Het grootste deel van de huidige armaturen en een deel van de lantaarnpalen zijn afgeschreven. Daarom is het belangrijk dat we ze nu gaan vervangen.

Waar wordt dit uit bekostigd?

De gemeenteraad besloot in 2016 om de armaturen te vervangen. Hiervoor is toen budget beschikbaar gesteld.

Wat levert deze vervanging op?

  • De nieuwe armaturen ragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Ermelo.
  • De openbare verlichting is energiezuiniger. Dit levert een jaarlijkse besparing op van ca. € 30.000.
  • De nieuwe armaturen sluiten aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Ermelo.
  • Minder storingen aan de lantaarnpalen. Door minder storingen zijn de onderhoudskosten lager. Daarmee verminderen de totale kosten van het beheer van de openbare verlichting.
  • Elke wijk (behalve het centrumgebied) krijgt dezelfde armatuur met dezelfde kleur verlichting. Bij onderhoud en storingen kunnen we daardoor snel en gemakkelijk onderdelen vervangen.
  • Bij onderhoud of storingen zijn de gekozen onderdelen uit voorraad leverbaar, zodat de gekozen verlichting in stand kan worden gehouden en de bijdrage aan de sociale en verkeerveiligheid gegarandeerd blijft.
  • De openbare verlichting is afgestemd op de omgeving door de juiste onderlinge afstand van de lantaarnpalen, de kleur en de lichtsterkte. Hiermee voldoen we aan het beleidsplan ‘Bewust Verlichten 2021 – 2025’.

Hoe lang gaat dit project duren?

Het vervangen van de armaturen doen we in delen. De vervanging voeren we uit in de jaren 2021, 2022 en 2023. Dit gebeurt dan in de periode van maart tot en met oktober.

Wanneer wordt de verlichting bij mij in de straat vervangen?

Op deze pagina staat een algemene planning.

Waar lees ik meer over de werkzaamheden en eventuele overlast?

Op deze projectpagina leest u alles over de werkzaamheden. Straten worden voor deze werkzaamheden niet afgesloten. Alleen bij vervanging en verplaatsing van lantaarnpalen moeten we graven. Dit kan overlast geven. Omwonenden informeren we persoonlijk met een brief.

Waarom wordt de verlichting alleen vervangen in de periode maart t/m oktober?

Het vervangen in de periode maart t/m oktober is beter voor de kwaliteit van het werk. Koud en slecht weer kan van invloed zijn op de uitvoering en de kwaliteit van het werk. De wet bepaalt ook dat er niet gewerkt mag worden aan kabels en leidingen als de temperatuur lager is dan +5 graden Celsius, behalve in het geval van storingen. Daarnaast is de gewenning voor bewoners/bedrijven groter gezien het 's ochtends later licht is en 's avonds vroeg donker.

Waarom moeten lantaarnpalen worden verplaatst?

Uit berekeningen volgt  de juiste onderlinge afstand van de verlichting. Dit kan betekenen dat we sommige palen moeten verplaatsen. Een nieuw type armatuur kan ook een reden zijn om de lantaarnpaal te verplaatsen. We willen paden en straten bewust verlichten. Soms betekent dit nieuwe plaatsingen van lantaarnpalen en soms het verwijderen van een lantaarnpaal.

Waarom worden alle lampen niet met hetzelfde armatuur uitgerust?

Het beleid is: “verlichten waar dat nodig is”. De openbare verlichting is voor openbaar terrein en niet voor privéterrein. Dit kan betekenen dat er een andere armatuur wordt teruggeplaatst. Dit is een bewuste keuze waaraan mensen soms moeten wennen. Dit is omdat de verlichting in de straat verandert en een tuin of gevel minder tot niet wordt verlicht.

Waarom wordt niet alleen de lamp vervangen, maar ook de behuizing?

De behuizing is ook afgeschreven en wordt samen met de lamp vervangen. We vervangen dus het hele armatuur.

Hoe worden de oude lantaarnpalen/armaturen afgevoerd?

Deze worden ingezameld door de aannemer en hierna ingeleverd voor recycling. Het wordt daarna opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe lantaarnpalen en armaturen.

Wat is er anders aan de nieuwe verlichting

De kleur van het licht is anders. We hebben gekozen voor 1 warmwitte kleur. Alle lampen hebben straks dezelfde kleur (kleurcode: 3000 Kelvin). Dit is beste lichtkleur voor verkeers- en sociale veiligheid. Het is de meest gebruikte lichtkleur voor veel gemeenten. De verlichting heeft slimme technieken, zoals automatisch dimmen en dimmen op afstand.

Maakt de vervanging onderdeel uit van de nieuwe beleidsplan ‘bewust verlichten’?

De vervanging van de openbare verlichting is onderdeel van dit beleidsplan.

Is er rekening gehouden met de natuur en de dieren (flora en fauna)?

Ja. We verlichten bewust, dus alleen daar waar nodig is. Ook kunnen we op bepaalde tijden de verlichting dimmen. Op deze manier ondervinden de natuur en de dieren zo min mogelijk last van de verlichting.  Daarnaast voorkomen we tegelijkertijd verspilling van licht (lichtvervuiling).