Recreatiezonering en heidebeheerplan

De heideterreinen Ermelosche heide, Groevenbeekse heide en Houtdorper- en Speulderveld zijn in onderhoud van de gemeente Ermelo. We willen voor deze heideterreinen een nieuw beheerplan maken. Het doel van het plan is om de natuur- en belevingskwaliteit van de heideterreinen een impuls te geven. In het plan staan de maatregelen die we de eerste 10 jaar uitvoeren. Tegelijkertijd is de provincie begonnen met het project ‘recreatiezonering’. Hierin wordt gekeken naar maatregelen om de soms hoge recreatiedruk op de Veluwe te kunnen blijven combineren met de natuur. Deze recreatiezonering verbinden we aan het heidebeheerplan. Er ontstaat zo 1 plan waarin alles staat. Zowel de natuurmaatregelen als de recreatieve maatregelen.

Lees het plan (pdf, 18 MB)

Bedankt voor het geven van uw mening

In november vroegen we naar uw mening over ons plan. We kregen bijna 300 reactieformulieren terug. Heel erg bedankt daarvoor. We waarderen uw betrokkenheid bij onze natuur enorm.

Hoe gaan we nu verder?

Helaas konden de geplande gesprekken met de belangengroepen door de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. Omdat we elkaar graag fysiek willen ontmoeten, verschuiven we deze gesprekken. Hopelijk lukt het snel een nieuwe datum te prikken.

De input uit deze gesprekken en alle reacties op de vragenlijsten gaan we verwerken en toevoegen aan ons heidebeheerplan. Zodra we dit hebben gedaan, laten we dat op onze communicatiekanalen weten. U kunt het dan op deze website lezen. Maar eerst moeten we dus de gesprekken met de belangengroepen nog voeren.

Het plan leggen we daarna voor aan de gemeenteraad. Zij besluit dan welke maatregelen we gaan uitvoeren.

Recreatiezoneringsplan

De zonering die op de concept-zoneringskaart staat is wel met belanghebbenden besproken. De provincie bekijkt nu of ze de zoneringskaart gaan aanpassen.