Oranjepark

In Ermelo bouwt Zorgroep Noordwest-Veluwe samen met de gemeente en woningcorporatie UWOON aan een woonwijk: het Oranjepark. Het ligt in het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan. Het wordt een parkachtige omgeving met (zorg)woningen, een gezondheidscentrum en een buurtkamer. Het woonzorgcentrum Kroondomein met de buurtkamer is al sinds begin 2020 in gebruik.

De ontwikkeling van het Oranjepark wordt gerealiseerd volgens het Libenau-principe. Dat is een gedachtegoed waarbij meergeneratiebuurten en sociale samenhang centraal staan. Een wijk waarin mensen naar elkaar omkijken, helpen en elkaar versterken. De verdere bouw van het Oranjepark vindt tussen 2020 en 2026 in verschillende stappen plaats.

De aanpak en planning

De bouw en aanleg vindt plaats in verschillende stappen en bestaat uit drie fases.

Fase 1 Realisatie woonzorgcentrum (afgerond)

Het Kroondomein met de buurtkamer zijn al sinds begin 2020 in gebruik. Deze fase is afgerond.

Fase 2 Realisatie sociale huurwoningen

  1. Begin 2022 is de Zorggroep Noordwest-Veluwe gestart met de sloop van een deel van de Dillenburg op het terrein aan de Julianalaan. De sloop is inmiddels afgerond. De grond is overgedragen aan UWOON. Hier bouwt UWOON ongeveer 42 sociale huurappartementen. De bouw is inmiddels gestart. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024.
  2. Een deel van de Dillenburg dat aan de Dennenlaan staat (‘Klein Dillenburg’) is van UWOON en blijft de komende jaren in ieder geval nog staan. Dat deel wordt in de laatste fase aangepakt.

Fase 3 Ontwikkeling nieuwbouw en inrichting openbare ruimte

De Zorggroep Noordwest-Veluwe is in 2023 gestart met de ontwikkeling van het laatste deel van het Oranjepark en de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij is alles erop gericht dat mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Naar verwachting start begin 2024 de sloop van de laatste 3 blokken huizen. De verkoop van de kavels voor vrijstaande woningen start naar verwachting eind 2024. De oplevering van de 19 vrije sector huurappartementen en de 8 - 10 vrije sector koopappartementen staat gepland voor maart 2025.

Ontwikkeling volgens het Libenau-principe

De Zorggroep Noordwest-Veluwe bouwt Het Oranjepark volgens het Duitse Libenau-principe. De bedoeling hiervan is de ontwikkeling van buurten waarbij jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen. De bewoners kijken naar elkaar om binnen de eigen mogelijkheden. Het Libenau-principe komt uit Duitsland en is daar een succes. Voor het Oranjepark is dit gedachtegoed als inspiratie gebruikt. Het doel is een mooi en sterk woonzorggebied. Jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen leven er samen en kijken naar elkaar om.

De buurtkamer speelt hierin een belangrijke rol. De buurtkamer is een ontmoetingsplek in de wijk, een levendige plek, waar activiteiten georganiseerd kunnen worden door bewoners voor bewoners. De buurtcoach heeft een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van de buurtkamer als huis van ontmoeting.