Oranjepark

De Zorggroep Noordwest Veluwe heeft voor haar terreinen (voormalig Rehoboth en Dillenburg terrein) een  Masterplan opgesteld. Voor deze plannen is een nieuw bestemmingsplan Oranjepark opgesteld dat sinds het voorjaar van 2020  onherroepelijk is. 

Het Oranjepark is de herontwikkeling  van de eerdere terreinen van de verzorgingstehuizen Rehoboth en Dillenburg. Het wordt een omgeving wat lijkt op een park. Daarin vindt u ook het zorgcomplex “Kroondomein”, dat begin 2020 opende. Daaromheen komen woningen. Het gaat om 75 woning voor 24-uurs zorg en een woongebied voor verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld om sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen).

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan helemaal nieuw wordt ingericht  met een mix van woningen. Deze bestaan uit appartementen en zorggebouwen in het groen met gemeenschappelijke ruimten. Het bestaande zorgcomplex Dillenburg met de aanleunwoningen van het Oranjepark wordt gesloopt.

In totaal komen er 169  (zorg)woningen, een gezondheidscentrum, ontmoetingsruimte ‘De Buurtkamer” en een park. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat de bestaande belangrijke bomen in het gebied zoveel mogelijk blijven. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht en onder een parkeerdek.

Ontwikkeling volgens het Libenau-principe

De Zorggroep Noordwest Veluwe bouwt Het Oranjepark volgens het Duitse Libenau-principe. De bedoeling hiervan is de ontwikkeling van buurten waarbij jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen. De bewoners kijken om naar elkaar binnen de eigen mogelijkheden. Het Libenau-principe is een succes in Duitsland. Voor Het Oranjepark is dit gedachtegoed als inspiratie gebruikt. Het is wel aangepast op de Nederlandse en lokale situatie. 

De aanpak en planning

De bouw gaat tussen 2020 en 2026 in stappen. Het zorggebouw Kroondomein met de “Buurkamer” worden sinds begin 2020 gebruikt.
UWOON bouwt in 2021 eerst ongeveer 42 sociale huurappartementen. In de jaren daarna volgt de bouw van de middeldure huur- en koopwoningen.

Terug naar het overzicht Ermelo in ontwikkeling