Maatwerkwoningen

Sinds 2017 zoeken we naar een plek waar maatwerkwoningen kunnen komen. Voor de regio Noord Veluwe is er behoefte aan ongeveer 14 maatwerkwoningen. Specifiek voor Ermelo zijn dit 4 tot 6 woningen. In de loop van de tijd zijn verschillende plekken in beeld geweest.

Dit heeft helaas nog niet geleid tot concrete realisatie van maatwerkwoningen. Mede ook door bezwaren vanuit de omgeving van potentiële locaties. Vanuit de omgeving van één van de locaties is na verloop van tijd gevraagd om de eisen voor de maatwerkwoningen aan te passen. In maart 2019 is de gemeenteraad Ermelo akkoord gegaan met "Criteria voor tweede locatieonderzoek maatwerkwoningen Ermelo".

Wat is een maatwerkwoning?

Een maatwerkwoning is een vrijstaande woning voor 1 persoon op een rustige plek. De maatwerkwoning ligt vaak op een plek aan de rand van een wijk, in een omgeving waar weinig  prikkels zijn.
In maatwerkwoningen wonen mensen die niet in een gewone woonwijk of binnen een andere vorm van begeleid wonen kunnen leven. Zij hebben een rustige plek om te wonen nodig. Daar kunnen zij zelf tot rust komen en, mogelijk met begeleiding, weer zelfstandig wonen. Vaak blijven deze mensen nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken.

Terug naar het overzicht Ermelo in ontwikkeling