Herontwikkeling Callunaterrein

Door de bouw van het nieuwe sportcentrum op de Zanderij komt het terrein van het huidige zwembad vrij. In het coalitieakkoord staat de wens om op dit terrein tijdelijke woningen te bouwen totdat het bedrijventerrein van Kerkdennen is uitgefaseerd. Daarna maken we een compleet plan voor het hele gebied. Ook het nog nieuw te bouwen Kindcentrum nemen we hierin mee.

Nieuwbouw De Klokbeker en De Augustinusschool

Basisschool De Klokbeker en basisschool de Augustinus zijn verouderd. Beide scholen zijn toe aan vernieuwing. Samen met beide schoolbesturen hebben we de bedoeling uitgesproken om samen nieuwbouw, met peuter- en kinderopvang, te bouwen. In de nieuwbouw van het Kindcentrum komen beide scholen. Beide scholen houden hun eigen identiteit en eigenheid. Samen met de scholen kijken we naar een programma van eisen waaraan de nieuwbouw moet voldoen.

Voor het nieuwe Kindcentrum kijken we naar een plaats in het plangebied Calluna. Beide scholen staan daar nu ook al. Zo houden we een goede verdeling van onderwijsvoorzieningen over Ermelo. In dit project werken we nauw samen met de schoolbesturen VPCO (Schoolbestuur van De Klokbeker) en Vereniging tot het Verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Ermelo (schoolbestuur van De Augustinusschool).

Stedenbouwkundig plan

Voor de herontwikkeling van het hele gebied moeten we een stedenbouwkundig plan maken. Hierin staat bijvoorbeeld waar de verschillende functies komen. Daarna volgt een bestemmingsplanwijziging. Buurtbewoners, naastgelegen bedrijven, belanghebbenden en inwoners van Ermelo betrekken we hierbij. Meer informatie over hoe dit proces eruit ziet, volgt als hierover meer bekend is.