Herinrichting Raadhuisplein / Stationsstraat

Na de renovatie van de Dialoog gaan we aan de slag met de herinrichting van het gebied hoek Raadhuisplein / Stationsstraat. De gebouwen die er nu staan slopen we. Er komt nieuwbouw voor terug. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nu nog niet. We willen verschillende ontwikkelaars uitnodigen om hier een voorstel voor te doen. Maar voordat we dat doen, willen we eerst in gesprek met de inwoners.

Bijeenkomsten 7 en 14 december 2021

Dinsdag 7 en 14 december spraken we met aanwonenden en inwoners over de kaders en randvoorwaarden die we de ontwikkelaars straks gaan meegeven. De presentatie kunt u hier terugkijken. Wilt u reageren op de kaders en randvoorwaarden en ideeën hiervoor inbrengen? Graag! U kunt dit doen door vóór 22 december een mail te sturen naar w.vanderschaaf@ermelo.nl

Bekijk de presentatie

Het vervolg

Nadat we uw reacties hebben ontvangen, verwerken we deze en schrijft het college het definitieve kaderdocument. Dit gaat dan naar de gemeenteraad. De raad stelt het kaderdocument dan vast of wenst nog aanpassing. Daarna nodigt het college ontwikkelaars uit om op basis daarvan een voorstel voor de locatie te maken. Op deze website houden we u op de hoogte van het proces en de ontwikkelingen.