Opnieuw inrichten Markt

De gemeente Ermelo werkt aan het opwaarderen van het centrum. De verbetering van de Stationsstraat en het Raadhuisplein maakten daar deel van uit. De ruimte die geboden is aan de renovatie van de HEMA ook. De herinrichting van de Markt is ook een onderdeel van dit project. Dit bevat: 

  • Uitbreiding van bestaande supermarkten.
  • Vernieuwen en maken van meer parkeerplaatsen op de Markt.
  • Een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Locatie

Het opnieuw in te richten gebied ligt naast het Huis van Ermelo. Tussen de Stationsstraat, de Burgemeester Langmanstraat en de Chevallierlaan. Door de nieuwe inrichting komt er een beter evenwicht in het centrum. Er ontstaat een looproute door de Stationsstraat, het Raadhuisplein en de Burgemeester Langmanstraat.

Uitbreiding winkelruimte

In het project is uitbreiding van winkelruimte opgenomen. Met name voor supermarkten.  De winkelruimte van de Aldi wordt aan de zijkant en aan de achterkant vergroot. Daardoor verdwijnt de parkeerplaats tussen Aldi en ING en ontstaat er een voetgangerszone. Deze voetgangerszone loopt vanaf de Stationsstraat naar de Burgemeester Langmanstraat. Daar sluit de zone aan op het Raadhuisplein. Ook het gebouw van supermarkt PLUS wordt flink uitgebreid.

Parkeren

Door uitbreiding van de winkelruimte verdwijnen er parkeerplaatsen. Maar door de winkeluitbreiding neemt de parkeerbehoefte toe. Daarom komen er in de nieuwe situatie meer parkeerplaatsen. Ook is er aandacht voor het parkeren van fietsen. 

Groen en duurzaamheid

Bij de inrichting van de Markt is er aandacht voor groen. En ook voor het behoud van waardevolle en monumentale bomen. Er is aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo komt er ruimte voor waterberging om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Met deze plannen en projecten werkt de gemeente aan een sterk en economisch vitaal kernwinkelgebied.  Duurzaamheid en aandacht voor groen staan hierbij voorop.