Opnieuw inrichten Markt

De gemeente Ermelo werkt aan het opwaarderen van het centrum. Enkele onderdelen zijn al gerealiseerd, zoals de verbetering van de Stationsstraat en het Raadhuisplein. De herinrichting van de Markt is ook een onderdeel van dit project. Dit bestaat uit:

  • Uitbreiding van bestaande supermarkten.
  • Vernieuwen en maken van meer parkeerplaatsen op de Markt.
  • Een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Locatie

Het opnieuw in te richten gebied ligt naast het Huis van Ermelo tussen de Stationsstraat, de Burgemeester Langmanstraat en de Chevallierlaan. Door de nieuwe inrichting komt er een beter evenwicht in het centrum. Er ontstaat een looproute door de Stationsstraat, het Raadhuisplein en de Burgemeester Langmanstraat.

Uitbreiding winkelruimte

In het project is uitbreiding van winkelruimte opgenomen, vooral voor supermarkten. De winkelruimte van de Aldi wordt aan de zijkant en achterkant vergroot. Boven de Aldi komt woningbouw en daaronder een parkeergarage voor de betreffende woningen. De parkeerplaatsen tussen de huidige Aldi en het voormalige ING kantoor verdwijnen. Inmiddels is de supermarkt PLUS uitgebreid en is daarnaast de Action er bijgekomen.

Parkeren

Door uitbreiding van de winkelruimte verdwijnen er parkeerplaatsen terwijl de parkeerbehoefte juist toeneemt. Daarom komen er op en rond de Markt 360 parkeerplaatsen, waarvan 250 in de blauwe zone. Daarmee voldoet de gemeente aan de contractuele afspraken met de ondernemers rond de Markt. In het ontwerp zijn ook parkeerplekken voor minder validen, fietsparkeerplaatsen, laadpalen en ondergrondse vuilcontainers opgenomen.

Groen en duurzaamheid

Bij de inrichting van de Markt staan aandacht voor duurzaamheid en groen voorop. We willen dat er voldoende plek is voor het behoud van waardevolle en monumentale bomen. In de nieuwe inrichting nemen we oplossingen mee voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo komt er ruimte voor waterberging om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Met deze plannen en projecten werkt de gemeente aan een sterk, duurzaam en groen winkelgebied.

Download het ontwerp (pdf, 20 MB)

Planning

In september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het inrichtingsplan voor de Markt vastgesteld. Het gekozen inrichtingsplan wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich in het vierde kwartaal van 2023 uit over dit voorstel. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt er gestart met het uitwerken van de plannen en de fasering van het project. Voorbereiding en de start van de uitvoering van de werkzaamheden is naar verwachting medio 2024.