Opnieuw inrichten Markt

De gemeente Ermelo werkt aan het opwaarderen van het centrum. Sommige onderdelen zijn al gerealiseerd, zoals de verbetering van de Stationsstraat en het Raadhuisplein. De herinrichting van de Markt is ook een onderdeel van dit project. Dit bestaat uit:

  • Uitbreiding van bestaande supermarkten.
  • Vernieuwen en maken van meer parkeerplaatsen op de Markt.
  • Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Locatie

Het opnieuw in te richten gebied ligt naast het Huis van Ermelo, ongeveer tussen de Stationsstraat en de bomenwal ten noorden van de Chevallierlaan. Door de nieuwe inrichting komt er een beter evenwicht in het centrum. Er ontstaat een looproute door de Stationsstraat, het Raadhuisplein en de Burgemeester Langmanstraat.

Uitbreiding winkelruimte

In het project gaat het ook om uitbreiding van winkelruimte, vooral voor supermarkten. De winkelruimte van de Aldi wordt vernieuwd en vergroot. Boven de Aldi komen 44 appartementen in het sociale, middeldure en dure segment. Daaronder komt een parkeergarage voor de bewoners van deze appartementen. De parkeerplaatsen tussen de Aldi en het voormalige ING kantoor verdwijnen. Supermarkt PLUS is al uitgebreid en daarnaast is de Action er bijgekomen.

Parkeren

Door uitbreiding van de winkelruimte verdwijnen er parkeerplaatsen terwijl de parkeerbehoefte juist groter wordt. Daarom komen er op en rond de Markt minimaal 338 parkeerplaatsen, waarvan 250 in de blauwe zone. In het nieuwe plan blijven de grote moeraseiken voor de Action en Plus staan. Ook andere bomen blijven zoveel mogelijk staan. Bomen die toch worden gekapt, compenseren we. Er is plek voor standplaatshouders en er komt een fijne openbare ruimte.  De Chevallierlaan wordt verlegd, maar de historische houtwal blijft gespaard.

In het ontwerp zijn ook parkeerplekken voor minder validen, parkeerplaatsen voor fietsen, laadpalen en ondergrondse vuilcontainers opgenomen.

Groen en duurzaamheid

Bij de inrichting van de Markt staan aandacht voor duurzaamheid en groen voorop. We willen dat er voldoende plek is voor het behoud van waardevolle en monumentale bomen. In de nieuwe inrichting nemen we oplossingen mee voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo komt er ruimte voor waterberging om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Met deze plannen en projecten werken we aan een sterk, duurzaam en groen winkelgebied. Het doel is een Markt die goed bereikbaar en aantrekkelijk is voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van Ermelo.

Ontwerpposter Markt 2.0 (pdf, 5 MB)

Planning

In maart 2024 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het inrichtingsplan voor de Markt. Dit plan voldoet aan de wensen van de gemeenteraad op het gebied van het behoud van meer bomen, meer openbare ruimte en een plek voor standplaatshouders op de Markt.

De plannen worden nu verder uitgewerkt. Ook wordt de komende tijd een uitvoerende partij geselecteerd. We verwachten dat we eind 2024 met voorbereidende werkzaamheden kunnen starten. Dit geldt ook voor het project waarin uitbreiding van winkelruimte (onder ander Aldi), parkeergarage en 44 woningen komen.