Gebiedsvisie Buitengebied Oost (Speuld en omstreken)

De buurtvereniging Speuld en omstreken werkt samen met ons aan een nieuwe gebiedsvisie voor het oostelijk deel van de gemeente (Speuld, Leuvenum, De Beek, Drie en Staverden). De huidige dorpsvisie Speuld is in 2008 opgesteld en geeft geen antwoorden op de ontwikkelingen van de laatste jaren. Zoals de woningbouwopgave, energietransitie, functieverandering in het landelijk gebied en de ontwikkelingen in de landbouwsector. In februari 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen tot het herzien van de dorpsvisie Speuld.

Dorpsvisie wordt gebiedsvisie

In de huidige Dorpsvisie ligt de focus nog op Speuld. In de nieuwe gebiedsvisie worden ook Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp en Drie behandeld en betrokken. Dit omdat de meeste vraagstukken op het hele gebied van toepassing zijn en ook omdat deze omgeving tot hetzelfde deelgebied behoort van de Omgevingsvisie. De buurtvereniging Speuld e.o. is gestart met een nieuwe gebiedsvisie en heeft ons gevraagd om samenwerking en ondersteuning.

Subsidie van de provincie Gelderland

Een belangrijk thema in de nieuwe visie is het behouden en versterken van de leefbaarheid. Een openstaande subsidieregeling van de provincie Gelderland maakt dit mogelijk. Het totale subsidiebedrag is € 59.750. De subsidie wordt onder andere ingezet voor de externe procesbegeleiding. Dit betekent niet dat het proces wordt overgenomen. Het gaat om het geven van advies en ondersteuning. Ook de communicatie en het opstellen van de gebiedsvisie worden vanuit de subsidie betaald, dit wordt afgestemd met de gemeente.

Diverse activiteiten

Er staan diverse activiteiten gepland over diverse thema’s in het gebied. U kunt daarbij denken aan inloopavonden e.d. Voor meer informatie ga naar de website van de buurtvereniging Speuld en omstreken

Relatie met GEUS

Naast de gebiedsvisie loopt er een regionaal project: GEUS. Dat is een samenwerking met gemeente Apeldoorn, Nunspeet, Barneveld, de provincie en tal van organisaties. De ambitie van het GEUS-project is een leefbare en vitale enclave. Vanuit dit proces komen kaders die van invloed zijn op de op te stellen gebiedsvisie Buitengebied oost.