Gebiedsaanpak GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel, Speuld)

In de Noord Veluwe komen veel maatschappelijke opgaven samen. Door haar ligging is er veel aandacht voor de stikstofopgave, landbouwtransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en woningbouw. Deze uitdagingen zijn vaak met elkaar verbonden en worden aangepakt met verschillende strategieën en programma's.

Daarom bundelen de plaatsen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) hun krachten en werken ze samen aan een nieuw plan voor dit gebied. De samenwerking tussen overheden, inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties staat daarin centraal.

Doel Gebiedsaanpak GEUS

De gezamenlijke overheden hebben in 2022 het initiatief genomen voor een living lab aanpak. Om zo de opgaven en lopende trajecten in het gebied bij elkaar te brengen. Het living lab is sinds mei 2023 Gebiedsaanpak GEUS.

Onder deze naam maken de betrokken partijen een plan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen. Dit plan wordt naar verwachting begin 2024 opgeleverd.

Thema’s landbouw, water, natuur, recreatie en leefbaarheid

Actuele thema’s bepalen de agenda en de doelen van de gebiedsaanpak. Er wordt gezocht naar een toekomstbestendig landbouwsysteem. En naar een beter evenwicht tussen recreatie, landbouw, landschap en natuur. Daarnaast is er aandacht voor herstel en verbetering van natuur en biodiversiteit. En voor de kwaliteit en beschikbaarheid van water.

Ook wordt gekeken naar de leefbaarheid. Denk aan betaalbare woonruimte en de voorzieningen in het gebied (zoals supermarkt, school en zorg).