Dossier Tomassen

Tomassen is een producent van eendenvlees en heeft daarvoor een slachterij op de Fokko Kortlanglaan in Ermelo. Tomassen maakt onderdeel uit van een internationale producent, het eendenvlees wordt wereldwijd verkocht. Het bedrijf ligt in een gemengd woon-werkgebied. In de loop van de tijd is het bedrijf veranderd en uitgebreid. Voor de huidige omvang heeft Tomassen een nieuwe vergunning nodig waar het college en de raad naar verwachting in 2024 over beslissen.

Op dit onderdeel van de website is een overzicht te vinden van de bestaande vergunningen en meldingen en (binnenkort) van de lopende aanvraag. In het onderdeel “besluitvorming tot heden’ staan (links naar) de openbare raadtafels en – vergaderingen van 2022, 2023 en 2024. Voorgaande jaren kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem wanneer u zoekt op Tomassen of Fokko Kortlanglaan.

Ook vindt u een overzicht van de meest gestelde, algemene vragen, en van de handhavingsbesluiten tot nu toe. Als laatste zijn ook de ingediende Wob en WOO verzoeken en bijbehorende besluiten vanaf begin 2022 omtrent dit dossier te vinden in het onderdeel WOO verzoeken Tomassen.

Dit onderdeel van de website is niet bedoeld als archivering van het gehele dossier, maar is ingericht omdat er regelmatig vragen worden gesteld over dit dossier, o.a. door belangstellenden of de media. Met de informatie die hier te vinden is, geven we antwoord op, en achtergrond bij, de vragen die het meest worden gesteld. Heeft u andere of specifiekere vragen dan kunt u die stellen via gemeente@ermelo.nl.