Asbestverwijdering De Boskamer

De gemeente Ermelo wil locatie de Boskamer veiliger maken en verbeteren. Er ligt asbest. De asbest zit in dakplaten van oude schuren en in de grond. De verwaarloosde en vaak leegstaande opstallen geven het gebied een rommelige uitstraling. Dit trekt  criminaliteit en vandalisme aan. Reden genoeg voor het college om dit gebied aan te pakken. Het projectgebied ligt tussen de Oude Nijkerkerweg, Kolbaanweg en langs beide zijden van de Kalkoenweg. De Kolbaanweg is een entree van de gemeente Ermelo.

Asbestonderzoek

De eerste stap is het laten uitvoeren van bodem- en asbestonderzoek op de gemeentelijke percelen in de Boskamer. Op basis hiervan  schrijven we een raadsvoorstel over hoe we het asbest willen verwijderen. Verschillende percelen (blauwe kleur op de situatiekaart) zijn in eigendom van de gemeente. Wij denken dat van enkele percelen de bodem verontreinigd is. Ook liggen er asbestdakplaten op de opstallen. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Brand kan bijvoorbeeld de asbest over het gebied verspreiden. Regenwater dat vanaf verweerde asbestplaten zonder goot op de grond valt, vervuilt de bodem.

Het onderzoek en het verwijderen van de asbest doen we het liefst samen met de andere grondeigenaren in de Boskamer. De eerste gesprekken voerden we al  met hen. Met een gezamenlijke aanpak wordt het hele gebied in één keer aangepakt. Deelname  is op vrijwillige basis en op kosten van de grondeigenaar.

Hoe gaan we het asbest verwijderen?

De uitkomsten van het bodem- en asbestonderzoek bepalen hoe we het asbest gaan verwijderen. Mogelijk valt de vervuiling mee. Dan kunnen we de asbestdakplaten weghalen en de gemeentelijke opstallen slopen. Als er meer asbest wordt gevonden, bijvoorbeeld in de grond, moet we ook deze grond gaan afvoeren. Hoe meer asbest we weghalen, hoe hoger de kosten.

Voorlopige planning

Scroll de tabel om meer te zien
januari 2021 offertes opvragen
eerste helft 2021 uitvoering onderzoek
tweede helft 2021 voorbereiding raadsvoorstel
eind 2021/eerste helft 2022 uitvoering asbest verwijderen

Er is op dit moment (nog) geen opdracht om de Boskamer na het verwijderen van de asbest te ontwikkelen. Als er een ontwikkelopdracht voor de Boskamer komt, gaan we de bewoners, omwonenden en grondeigenaren bij dit proces betrekken.

Terug naar het overzicht Ermelo in ontwikkeling