Ermelo aardgasvrij

Veel woningen in Nederland worden nog verwarmd met aardgas. Maar de gaskraan wordt in de toekomst dichtgedraaid. De overheid heeft in het Klimaatakkoord bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarom gaan we op zoek naar andere manieren om ons huis en tapwater te verwarmen en om te koken. Ook in Ermelo. Dit gaat niet van de één op de andere dag, maar stap voor stap gaan we samen op weg naar een aardgasvrij Ermelo.

We beginnen niet bij nul. De afgelopen jaren zijn we al gestart met de eerste initiatieven voor aardgasvrije woningen. Nieuwbouwwoningen worden gebouwd zonder aansluiting op het aardgasnet. En natuurlijk zijn we in de Wijk van de Toekomst in Ermelo West samen met bewoners aan het onderzoeken hoe we daar stapsgewijs van het aardgas afkunnen. De ervaringen die we hier op doen nemen we mee naar andere wijken in Ermelo.

Eind 2020 is de transitievisie warmte voor de gemeente Ermelo vastgesteld door de gemeenteraad. De transitievisie warmte is een plan waarin staat in welke wijk we wanneer beginnen met nadenken over wonen zonder aardgas en welke alternatieven op dit moment mogelijk zijn. Ook staat hierin hoe we bewoners hierbij willen betrekken. Dit plan wordt elke vijf jaar opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nieuwe innovatieve technieken beschikbaar komen of wanneer er redenen zijn om op een later moment te beginnen met het aardgasvrij maken van een wijk.

De transitievisie warmte is gemaakt in samenwerking met woningcorporatie UWOON, netbeheerder Liander en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Ook zijn er twee bewonersavonden georganiseerd.

In de warmtevisie zijn de meeste kansrijke wijken om aardgasvrij te worden tot 2030 aangewezen. Het plan wordt steeds verrijkt met nieuwe informatie want de ontwikkelingen voor nieuwe verwarmingsmogelijkheden gaan snel door. De warmtevisie is samengevat in een infographic. U ziet onder andere welke wijken in Ermelo als eerste aan de beurt zijn. Met de bewoners van deze wijken gaan we samen werken aan wijkuitvoeringsplannen. Voor elke wijk organiseren we een startbijeenkomst voor alle bewoners van de wijk. Bewoners informeren we hierover persoonlijk.

Wilt u nu al aan de slag? Het is altijd goed om te beginnen met het isoleren van uw woning. Hoe minder warmte u verliest, hoe minder energie er nodig is om uw huis te verwarmen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u uw woning al zonder aardgas wilt verwarmen, bijvoorbeeld als uw CV-ketel aan vervanging toe is omdat u duurzaamheid belangrijk vindt. Voor al uw vragen over energiebesparing en duurzame energie kunt u terecht bij het Regionaal energieloket. Zij geven u bijvoorbeeld advies over isoleren en geschikte alternatieven voor het verwarmen van uw woning.