Duurzame initiatieven

Gemeente Ermelo gaat voor CO2-reductie!

De gemeente Ermelo zet stappen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat doen we door ons te laten certificeren door de CO2-prestatieladder. Met de CO2-Prestatieladder krijgt de organisatie inzicht in de eigen CO2-uitstoot. Door CO2-uitstoot warmt de aarde op. Als gevolg krijgen we te maken met klimaatverandering. Daarom stellen we doelen en nemen maatregelen om deze uitstoot te verminderen. De gemeente is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

CO2-Prestatieladder

De CO2-uitstoot van de gemeente Ermelo wordt op basis van de volgende zaken geïnventariseerd:

  • Wagenpark
  • Openbare verlichting
  • Vastgoed
  • Zakelijk vervoer
  • Gemeentelijke huisvesting

Doelstelling

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat doen we door bijvoorbeeld de verbouwing van het Huis van Ermelo, het gebruik van LED voor de openbare verlichting, minder gebruik van belastende brandstof en het gebruik van elektrische dienstauto’s.

Energieloket

Wilt u meer weten over de reductie van uw CO2-uitstoot? Dan kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente. Ideeën zijn ook altijd welkom!

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

CO2 footprint 2021

CO2 footprint 2020

Grote belangstelling bij ondernemers voor energiebesparing

Zo’n 150 ondernemers lieten zich tijdens het IGEV-netwerkevent op 6 december in Harderwijk inspireren door Ed Nijpels en collega-ondernemers. Hoofdboodschap: bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen besparen kosten, verstevigen hun concurrentievermogen en nemen verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Bovendien werden de ondernemers geïnformeerd over het nieuwe project ‘Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe’, dat begin 2017 van start gaat.

Bedrijven en organisaties kiezen steeds vaker voor een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want de impact van de klimaatverandering begint steeds meer door te dringen. Tijdens het netwerkevent, georganiseerd door het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV), werden de ondernemers geïnformeerd over financierings- mogelijkheden, korte terugverdientijden van energiebesparende maatregelen, wettelijke verplichtingen en praktijkervaringen van collega ondernemers.

Energietransitie als verdienmodel

Hoofdspreker was Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord. Nijpels plaatste energiebesparing in een bredere context. Hij benadrukte dat de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie net zo ingrijpend zal zijn als historische gebeurtenissen zoals de industriële revolutie.

De economische en maatschappelijke impact van de overgang naar duurzame energie zal volgens Nijpels verregaande consequenties hebben, die deels al zichtbaar worden: “De energietransitie is een verdienmodel. Het zorgt voor meer banen, meer welvaart en meer comfort voor de mensen. Energiebesparing brengt grote kansen met zich mee, los van het feit dat het goed en noodzakelijk is voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe

Op basis van het Gelders Energieakkoord wordt er in 2017 gestart met het project ‘Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe’. Het primaire doel is dat bedrijven in 2020 minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. Ondernemers worden daarom geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen, eventueel gevolgd door handhaving.

Vier bestuurders van bedrijvenkringen hebben zich aangemeld om mee te doen aan het nieuwe project. Adwin Ploeger, Heimen van Diest, Joachim van Olst en Ronald Cleijsen laten hun bedrijfspand helemaal controleren op mogelijke energiebesparende maatregelen en of ze voldoen aan de Wet milieubeheer. Zij geven het voorbeeld en roepen alle bedrijven op ook mee te gaan doen. De precieze aanpak van het project wordt momenteel ontwikkeld door IGEV, NVOO (de koepelorganisatie van alle bedrijvenkringen op de Noord-Veluwe), Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Rabobank Noord-Veluwe, in samenwerking met de stichting Energieke Regio.