HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Hoe werkt de gemeenteraad?

Hoe werkt de gemeenteraad?

Animatie over hoe de gemeenteraad werkt

De gemeenteraad van Ermelo werkt met Politieke Avonden.  Deze avonden zijn om de week op woensdag. Kijk hier voor het vergaderschema.

Een Politieke Avond bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

Tijd Onderdeel Bijzonderheden
19.00 uur - 19.30 uur Informele start en vragenhalfuur Je kunt informeel met raadsleden in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. In de tussentijd vergadert de agendacommissie over de Politieke Avond van twee weken later. Raadsleden kunnen het college actuele politieke vragen stellen in het vragenhalfuur. Het vragenhalfuur is in de raadszaal, je bent van harte welkom.
19.30 uur - 20.15 uur Tafelronde 1:
drie gelijktijdige overleggen

Voor beide tafelrondes geldt dat ze bestaan elk uit drie aparte Tafels. Elke Tafel heeft een eigen onderwerp. De raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben drie kwartier de tijd om het onderwerp te bespreken.  Deze Tafels kunnen informatief van aard zijn, waarin de raadsleden alle belangrijke informatie krijgen.
Wil je met de raadsleden van gedachten wisselen over een onderwerp dat beeldvormend op de agenda staat? Je bent van harte welkom. Neem van tevoren wel even contact op met de raadsgriffie.
Het andere type tafel is oordeelsvormend. Hierin gaan de raadsleden met elkaar en het college in debat. Is het aan het einde van deze 45 minuten besluitrijp? Dan komt het raadsvoorstel twee weken later als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering.
Zo bespreekt de raad elke Politieke Avond maximaal zes onderwerpen. Deze onderwerpen komen vanuit het college of vanuit de gemeenteraad zelf. Maar ze kunnen ook vanuit de samenleving komen. Kijk op 'Doe mee' voor de mogelijkheden om zelf een onderwerp te bespreken met de raad.

20.20 uur - 21.05  uur 

Tafelronde 2:
drie gelijktijdige overleggen

21.15 – max 22.30 uur

Raadsvergadering

De raadsvergadering bestaat vooral uit hamerstukken. Alleen als er moties of amendementen zijn vindt daar nog debat over plaats.

In het onderstaande filmpje wordt in het kort uitgelegd hoe de gemeenteraad werkt. Klik hier om het filmpje te starten