Hout- of groenafval verbranden

 • Hout- of groenafval verbranden mag alleen met een ontheffing van de gemeente.  
 • U vraagt de ontheffing hieronder online aan.
Online stookontheffing aanvragen

Nodig bij uw aanvraag

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie aan:

 • Het soort afval dat verbrand wordt.
 • De plaats van het vuur stoken.
 • De datum en de starttijd en hoelang het duurt.  

Wat u moet weten

Het vuur mag alleen bestaan uit: 

 • Snoeihout.
 • Fruitsnoeihout.
 • Ander schoon hout.

Niet toegestaan is het gebruik van:

 • Geverfd hout.
 • Meubels.
 • Huisvuil- en bedrijfsafval.
 • Kunststoffen.
 • Plaatmateriaal.
 • Autobanden.
 • Vloeibare en chemische stoffen.

Opbouwen van de brandstapel mag alleen tussen 08.00 en 20.00 uur. 

Het risico van opstijgende vuurdeeltjes moet zo klein mogelijk zijn. Daarom mag u de brandstapel niet aansteken of in standhouden met:

 • Bladeren.
 • Houtwol.
 • Hooi.
 • Stro.
 • Andere gemakkelijk opstijgende materialen.

De brandstapel aansteken met vloeibare stoffen mag niet. Dit is om vervuiling van de grond te voorkomen. Het is belangrijk dat er:

 • Een complete verbranding is.
 • Zo min mogelijk rook ontstaat.

Daarom moet de houder van de melding zorgen voor een goed brandend vuur.

De brandstapel mag maximaal 10 meter lang, 10 meter breed en 4 meter hoog zijn. Dit hangt af van de plaats van de brandstapel. Voor de veiligheid moeten de volgende afstanden in acht genomen worden:

 • Tussen bebouwing en brandstapel: minimaal 25 meter.
 • Tussen rietgedekte bouwwerken en de brandstapel: minimaal 100 meter.
 • Tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden: minimaal 100 meter.
 • Tussen risico-objecten en de brandstapel: minimaal 100 meter. 
 • Tussen bovengrondse hoogspanningskabels: minimaal 100 meter.
 • Tussen ondergrondse leidingen en de brandstapel: minimaal 100 meter. 
 • Tussen de openbare weg en de brandstapel: minimaal 25 meter. 
 • Het publiek moet altijd op veilige afstand gehouden worden.
 • De afstand tussen het publiek en de brandstapel moet minimaal 10 meter zijn.

De brandstapel mag niet leiden tot problemen met de:

 • Openbare orde.
 • Verkeersveiligheid.

De brandstapel moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.

De brandstapel mag niet worden ontstoken als de windkracht 4 of meer is. Dit beoordeelt de brandweer.

Veroorzaakt de richting van de wind overlast voor anderen of het verkeer op de openbare weg door:

 • Rookontwikkeling.
 • Vliegvuur.

Dan mag de brandstapel niet aangestoken worden of moet deze gedoofd worden.

Wanneer de brandstapel nagenoeg is uitgebrand, moeten de smeulende resten te worden geblust en met zand worden afgedekt. Het moet voorkomen worden dat vonken ergens anders terecht kunnen komen.

Kosten

De kosten voor uw aanvraag zijn € 60.