Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  • Als u afstand wilt doen van uw Nederlandse nationaliteit, legt u een verklaring af bij de gemeente.
  • Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen, in uitzonderingsgevallen kunt u iemand hiervoor machtigen.
  • U kunt alleen afstand doen als:
    • U 18 jaar of ouder bent
    • Ook een andere nationaliteit heeft
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs, alle in uw bezit zijnde reisdocumenten en bewijs van uw andere nationaliteit mee.
  • U verklaart afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • Deze verklaring geldt ook voor eventuele minderjarige kinderen als zij geen andere Nederlandse ouder hebben.

De gemeente toetst uw verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft. Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van uw verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP).

Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Maak dan een afspraak met de gemeente.

Afspraak maken