Zorg, werk, inkomen en opvoeden

 • Heeft u hulp nodig? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld:
  • Hulpmiddelen en zorg aan huis.
  • Werk en inkomen.
  • Opvoeden. 
  • Geld en hulp bij schulden.
  • Leerplicht en leerlingenvervoer.
  • Persoonsgebonden budgetten beschermd wonen

Heeft u vragen over werk en inkomen? Neem dan contact op met Meerinzicht. Informatie en advies vindt u op de website: www.meerinzicht.nl

Wat kan ik zelf doen?

Verandert uw financiële situatie? Wilt u meer invloed op uw geldzaken?  

Voor hulp bij uw geldzaken en schulden kunt u terecht bij:

Ondernemers en zzp-ers kunnen hulp krijgen bij Geldfit zakelijk.

 • Hulpmiddelen en zorg aan huis.
 • Wonen.
 • Verzorging en verpleging. 
 • Werk en inkomen.
 • Sociale contacten en vrije tijd.
 • Vervoer.

Meer informatie vindt u op de website van het Sociaal Team, www.sociaalteamermelo.nl. Bellen of mailen kan ook op  0341 20 43 20, of  info@sociaalteamermelo.nl

Heeft u vragen over:

 • De ontwikkeling van een kind.
 • Opvoeden.
 • Sociale contacten.
 • Omgaan met een scheiding? 

Neem dan contact op met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Telefoonnummer 0341 79 99 09
www.cjgermelo.nl

Het CJG is er voor:

 • Ouders/verzorgers.
 • Kinderen tot 12 jaar.
 • Pubers.
 • Jonge mensen tot 18 jaar.

In geval van crisis, kunt u 24 uur per dag contact opnemen met Spoedeisende Zorg via telefoonnummer 0800 99 555 99

Als u een laag inkomen hebt of krijgt, dan is er misschien extra (financiële) hulp voor u, dit noemen we minimaregelingen. Er zijn regelingen voor u en uw gezin en regelingen specifiek voor uw kind(eren). Het werk voor deze regelingen wordt gedaan door de medewerkers van Meerinzicht. Informatie en advies vindt u op de website: www.meerinzicht.nl.

Regelingen laag inkomen Meerinzicht

Heeft u vragen over leerlingzaken zoals leerplicht?

Neem dan contact op met Meerinzicht. Kijk op de website voor uitgebreide informatie over leerlingzaken

Leerlingenvervoer vraagt u aan bij de gemeente Ermelo. 

Wilt u dat iemand met u meegaat naar een gesprek met:

 • De gemeente.
 • Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).
 • Het Sociaal Team
 • Het UWV?

Vraag een cliëntondersteuner mee. De cliëntondersteuner helpt bij doen van een aanvraag. Bekijkt samen met u wat er voor u mogelijk is in de wet. Of zoekt samen met u geschikte zorg of een zorgorganisatie. Een cliëntondersteuner helpt u alles op een rijtje te zetten. En kijkt wat er mogelijk is voor u in uw situatie.

Neemt u hiervoor contact op met MEE Veluwe. Meer informatie www.meeveluwe.nl 

Telefoonnummer: 055 526 92 00

Het Leefbaarheidsteam is er om ideeën te steunen voor activiteiten in de wijken. Zoals Burendag of Buitenspeeldag. Op de website van het Leefbaarheidsteam staan activiteiten in uw buurt. Heeft u een idee voor een activiteit in uw buurt? Alle ideeën zijn welkom. Neem dan contact op met het Leefbaarheidsteam Ermelo. 

Telefoonnummer: 06 20 70 05 80.

Email: info@leefbaarheidsteamermelo.nl
www.leefbaarheidsteamermelo.nl