Gemeentelijke belastingen

Naar Belastingen Meerinzicht

  • U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso.
  • U regelt dit online via Belastingen Meerinzicht.

  • Het taxatieverslag laat zien hoe de WOZ-waarde van een pand is opgebouwd.
  • U kunt een taxatieverslag opvragen. U regelt dit online via Belastingen Meerinzicht

  • Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet of niet helemaal hoeft te betalen.
  • Lees meer over de voorwaarden.

Meerinzicht

De werkzaamheden voor belastingen worden uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Naar de website Belastingen Meerinzicht