Gemeentelijke belastingen

  • De gemeentelijke belastingaanslag voor 2023 wordt in februari 2024 verstuurd.
  • De medewerkers van Meerinzicht doen het werk voor de gemeentelijke belastingen. Meerinzicht is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
Naar belastingen Meerinzicht

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U regelt dit online via Belastingen Meerinzicht.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Meerinzicht. Dit kan op 2 manieren:

  • Online bij Meerinzicht via de digitale belastingbalie. U heeft uw DigiD nodig. 
  • Papieren bezwaarschrift.

  • Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet of niet helemaal hoeft te betalen.
  • Lees meer over de voorwaarden.

  • Het taxatieverslag laat zien hoe de WOZ-waarde van een pand is opgebouwd.
  • U kunt een taxatieverslag opvragen. U regelt dit online via Belastingen Meerinzicht