De wolf

In onze gemeente leven meerdere wolven. De verantwoordelijkheid voor de wolf ligt bij Provincie Gelderland en bij organisatie BIJ12. Zij werken samen met lokale partners, zoals de gemeente, om te zorgen dat we op een verantwoorde manier kunnen leven met de wolf. Voor de bescherming van uw vee kunt u bij Provincie Gelderland subsidie aanvragen. 

Wolven en mensen

Wat te doen als u een wolf ziet?

  • Zorg dat u meer dan 50 meter afstand houdt.
  • Loop de wolf nooit achterna, en ren ook nooit weg.
  • Draai u niet om, maar neem langzaam afstand (loop achteruit).
  • Voer een wolf nooit (en geen enkel ander wild levend dier).

Komt de wolf toch op u af? Maak u dan groot en rek u uit. Klap dan in uw handen en praat luid en duidelijk. Nadert de wolf nog steeds? Pak een stok of stenen en gooi die naar de wolf.

Vertoont een wolf agressief gedrag? Of komt de wolf binnen een straal van 30 meter bij u in de buurt?  Bel dan de politie op 0900-8844.

Heeft u een wolf gezien? Meld dit meteen bij BIJ12:

Wolf melden

Wolven en honden

Een wolf is een roofdier en kan uw hond als bedreiging in zijn leefgebied zien. De wolf kan tot een aanval overgaan. Om dit te voorkomen is het belangrijk om:

  • met uw hond op de paden te blijven;
  • uw hond onder controle te houden;
  • uw hond alleen los te laten in gebieden waar dit is toegestaan;
  • heeft u uw hond niet onder controle? Houd uw hond dan aangelijnd, ook in losloopgebieden.

Let als eigenaar goed op of uw hond zich anders gedraagt. Uw hond ruikt 10.000 keer beter dan wij. Zijn neus is daarmee ook het belangrijkste zintuig in het waarnemen van eventuele wolven in de omgeving.

Beleid en plan

Het beleid over dit beschermde diersoort ligt bij de Provincie en is vastgelegd in het interprovinciaal wolvenplan. Kijk hiervoor op de website van de provincie Gelderland