U wilt woningen bouwen?

 • U wilt 4 of meer woningen bouwen? En deze passen niet in het bestemmingsplan?
 • Maak dan een afspraak voor een gratis informatief gesprek met onze adviseur ruimtelijke ordening. U belt daarvoor 0341 56 73 21. Samen bespreekt u de uitvoerbaarheid van uw woningbouwplan. 
 • Is het resultaat van het informatieve gesprek positief? Stuur dan voor 1 april of voor 1 oktober uw woningbouwplan als principeverzoek naar de gemeente. Dan gaat uw verzoek mee in een van de twee afwegingsrondes van woningbouwplannen.
 • U hoort uiterlijk op 1 juli of op 1 december of uw plan wel of niet doorgaat.

Tijdens het informatieve gesprek met een medewerker van de gemeente bespreekt u samen onder andere:

 • Of uw plan voldoet voor het doen van een principeverzoek.
 • Hoe de gemeente tussen 1 maart en 1 juni bepaalt of uw plan doorgaat of niet.
 • Het informatie gesprek is gratis. U krijgt tijdens het gesprek informatie over de leges- en plankosten. Dat zijn kosten die u betaalt als uw plan doorgaat.
 • FinanciĆ«le risico's.
 • Wat de gemeente doet en wat u doet.

Neem duidelijke tekeningen en/of plattegronden mee van de oude en de nieuwe situatie van uw plannen. Het liefst op kadastrale ondergrond.

Is het resultaat van het informatieve gesprek positief? Stuur voor 1 maart uw principeverzoek naar de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanvraagformulier.

Ieder woningbouwplan moet voldoen aan de verordening sociale woningbouw. Dat betekent dat 50% van de te bouwen woningen in een plan sociaal moet zijn. U wordt daarover in het informatieve gesprek verder bijgepraat.

De gemeenteraad van Ermelo heeft op 28 juni 2023 de beleidsvisie afweging woningbouwplannen 2023 herzien en vastgesteld. 

De gemeente bepaalt met het afwegingskader woningbouwplannen aan welke plannen zij meewerkt. 

Bij de plannen let de gemeente op: 

 1. De woningbehoefte in Ermelo. Er is grote vraag naar sociale woningbouw, midden huur en goedkope koop. Daar moeten nieuwbouwplannen aan bijdragen.
 2. Plannen zijn kansrijker als ze ook bijdragen aan onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, natuurinclusief bouwen en dergelijke.
 3. Lokale en provinciale afspraken. Een woningbouwplan moet voldoen aan lokale regels en afspraken en aan de afspraken met de provincie over hoeveel woningen er gebouwd mogen worden in de gemeente Ermelo.
 4. Een snelle uitvoering. Werkt de gemeente mee aan het woningbouwplan? Dan heeft u 3 jaar om de woningen woonklaar op te leveren. De exacte planning en wat wel en niet binnen die 3 jaar hoort bespreekt de gemeente met u. De gemeente wil graag snel meer woningen in Ermelo en werkt daarom nauw met u samen.

In het buitengebied geldt dat onder voorwaarden woningen gebouwd mogen worden in ruil voor sloop van stallen. Daarvoor geldt bovenstaande niet. Maar ook in dat geval is het verstandig om een afspraak te maken voor een voorgesprek. Meer informatie Functieverandering buitengebied.