Watervergunning aanvragen

 • Een watervergunning heeft u nodig voor bepaalde activiteiten met grondwater en in of op het oppervlaktewater.
 • U heeft bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:
  • Aanleg van een steiger.
  • Verwijderen van grondwater.
  • Lozen van afvalwater.
  • Lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater.
  • Dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot.
  • Aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water.
  • Bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied
  • Organiseren van een evenement op het water.
Online watervergunning aanvragen

 • Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

 •  Kijk op Omgevingsloket online of u een watervergunning nodig heeft. Of alleen een melding moet doen.
 • Vraag de vergunning aan via dit omgevingsloket.
 • Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden.
 • Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.
 • In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:
  • Op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren.
  • Wat deze activiteiten inhouden.
  • Waarom u de activiteiten wilt uitvoeren.
  • Welke gevolgen ze hebben voor de omgeving.
  • De periode waarin u de vergunning nodig hebt.
 • U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.