Uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2023

  • Op deze pagina leest u de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november.
  • Het gemeentelijk stembureau (GSB) heeft op donderdag 23 november tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag vastgesteld.
  • De processen-verbaal van de stembureaus (N10-1) van 22 november en het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (Na31-1) van 23 november inclusief bijlagen, zijn op deze pagina gepubliceerd.
  • De processen-verbaal met bijlagen zijn ook op papier in te zien bij de balie in het Huis van Ermelo. Maak hiervoor een afspraak.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing

Uit de voorlopige telling komt Partij voor de Vrijheid (PVV) met 3489 stemmen als winnaar uit de bus. Gevolgd door NSC (2613 stemmen) en VVD (2475 stemmen). Vanavond zijn op de stembureaus de stemmen per partij geteld. Op donderdag 23 november worden de stemmen per kandidaat geteld.

  • In Ermelo zijn de meeste stemmen uitgebracht voor Partij voor de Vrijheid (PVV)
  • Het opkomstpercentage in Ermelo is 82.53%.
  • In totaal hebben 17.967 mensen in Ermelo hun stem uitgebracht, waarvan 29 ongeldige stemmen en 29 blanco stemmen.

Voorlopige uitslag per partij Tweede Kamerverkiezing (op alfabetische volgorde)

Partij (alfabetische volgorde) Aantal stemmen
50 PLUS 68
BBB 1032
Belang van Nederland (BVNL)/ Groep van Haga 85
BIJ1 24
CDA 1242
ChristenUnie 1427
D66 800
DENK 92
Forum voor Democratie (FVD) 416
GroenLinks / Partij van de Arbeid (PVDA) 1772
JA21 114
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 11
Liberaire Partij (LP) 3
Nederland met een PLAN 5
Nieuw Sociaal Contract (NSC) 2613
Partij voor de Dieren (PvdD) 328
Partij voor de Vrijheid (PVV) 3489
Piratenpartij - De Groenen 10
Samen voor Nederland 14
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) 1388
SP 348
Splinter 21
Volt 190
VVD 2475

Definitieve uitslagen

Hieronder staan de documenten die door het gemeentelijk stembureau van Ermelo zijn vastgesteld. Dit zijn: de processen-verbaal (verslagen) van elke verkiezing per stembureau met bijlagen, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau, het controleverslag en het bestand met de verkiezingsuitslag. 

Per stembureau is er een proces-verbaal. Het proces-verbaal bevat de telling op partijniveau van woensdag 22 november. Hieronder vindt u per stembureau de resultaten van de telling.