Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, ontheffing aanvragen

 • De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 kent voor de burgemeester de mogelijkheid om ontheffingen te geven.
 • Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, namelijk:
  • Het vormen van groepen.
  • De openstelling van openbare plaatsen.
  • Evenementen.
 • Ook als de ministeriële regelingen hier ruimte voor bieden, kan de burgemeester een ontheffing geven. Het aanvragen van de ontheffing is gratis.

De burgemeester kan ontheffing geven als:

 • Er bijzondere situaties zijn.
 • Er een positief advies is van de GGD.
 • Het belang van bestrijding van de epidemie zich niet verzet tegen verlening van de ontheffing.

Vaak heeft een ontheffing regels of beperkingen.

De ontheffing kunt u aanvragen met het formulier Ontheffing tijdelijke wet Covid 19 (pdf, 70 KB)