Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, ontheffing aanvragen

  • De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 kent voor de burgemeester de mogelijkheid om ontheffingen te geven.
  • Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen, namelijk:
    • Het vormen van groepen.
    • De openstelling van openbare plaatsen.
    • Evenementen.
  • Ook als de ministeriële regelingen hier ruimte voor bieden, kan de burgemeester een ontheffing geven. Het aanvragen van de ontheffing is gratis.