Subsidieregister en subsidieplafonds

De gemeente Ermelo publiceert het openbaar subsidieregister. Hierin staan de subsidies die de gemeente Ermelo verstrekt. Het subsidieregister wordt zorgvuldig gemaakt. De gemeente Ermelo is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het openbaar subsidieregister. 

Subsidieregister 2018, 2019 en 2020

Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor subsidies.  Dit bedrag geldt voor een vastgestelde periode. 

Subsidieplafonds 2021 (pdf, 222 KB)