Subsidie monumentale bomen

 • De gemeente kan een subsidie verlenen voor deskundig onderhoud van een monumentale boom.
 • In de lijst van monumentale bomen staat een groot deel van de monumentale bomen in de bebouwde kom van Ermelo.
 • In deze lijst staan:
  • Bomen van de gemeente (ongeveer 700 stuks).
  • Bomen van particulieren (265 stuks).
 • Deze bomen hebben een waardevolle betekenis voor het groene imago van Ermelo.
 • Deze lijst wordt vernieuwd in 2 fasen.
 • Er wordt een lijst met waardevolle bomen opgesteld.
 • Deze wordt op een later moment samengevoegd met de lijst monumentale bomen.