Subsidie erfbeplanting

  • De gemeente kan een subsidie verlenen voor erfbeplanting op het erf in het buitengebied.
  • Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan de verbetering van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie.