Subsidie aanvragen en verantwoorden

  • De gemeente verstrekt subsidies aan organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld:
    • Cultuur.
    • Maatschappelijk werk.
    • Welzijn en vrijetijdsbesteding
  • De gemeenteraad heeft doelen opgenomen in de programmabegroting. Deze doelen wil de gemeente halen.
  • Dat kan door middel van verstrekken van subsidies.
  • Hiermee zorgen we voor een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Ermelo.