Subsidie waardevolle bomen

  • De gemeente kan subsidie verlenen voor deskundig onderhoud van een waardevolle boom.
  • Waardevolle bomen zijn nog niet officieel aangewezen. De gemeente heeft wel in beeld welke bomen volgens haar waardevol zijn.
  • In de groenvisie van de gemeente staat wanneer een boom waardevol is.