Subsidie monumentale en waardevolle bomen

  • De gemeente kan subsidie verlenen voor deskundig onderhoud van een monumentale of waardevolle boom.
  • Meer informatie hierover staat in de groenvisie van de gemeente Ermelo.
  • Er is een lijst van monumentale en waardevolle bomen. Hierin staat een groot deel van deze bomen in Ermelo.
  • U kunt de subsidie direct digitaal aanvragen. Voeg bij uw digitale aanvraag de offerte van een deskundig boomverzorger toe.
Subsidie aanvragen