HOME  |  Projecten  |  Wijk van de Toekomst

Wijk van de Toekomst

Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. Zij maken onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In die wijken worden bewoners stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld. Samen met bewoners bouwen we aan een nieuwe basis voor warmtevoorziening. 

Waarom is wijk West uitgekozen als Wijk van de Toekomst?

Als eerste stap is netbeheerder Alliander gevraagd om een buurtanalyse op te stellen. Hierbij keek Alliander in de Ermelose wijken samen met woningcoöperatie UWOON en buurten naar het type woningen, of gasleidingen toe zijn aan vervanging en naar de mogelijke alternatieven voor het gebruik van aardgas. Met deze informatie werd duidelijk welke vervolgstappen er op technisch niveau mogelijk zijn en welke wijken en buurten het meest geschikt zijn om op korte termijn aardgasvrij te worden gemaakt. Een gedeelte van wijk West bleek het meest kansrijk te zijn.

Kijk voor alle adressen en huisnummers van de Wijk van de Toekomst bij de meest gestelde vragen.

Samen met bewoners maken we een wijkwarmteplan

De gemeente zit met verschillende partijen om tafel om een wijkwarmteplan te maken. De overgang van wonen zonder gas is een enorme klus waar goed over nagedacht moet worden en waarbij veel partijen zijn betrokken. Er is onder andere kennis en inbreng nodig van provincie, gemeente, netbeheerders, woningcoöperatie UWOON, energiebedrijven en installatiebedrijven. Bewoners spelen hierin een belangrijke rol en zijn vanaf de start in het hele proces betrokken. Wat zijn alternatieve warmtevoorziening opties voor de wijk? Wordt de wijk volledig elektrisch, moeten we naar een aansluiting op een warmtenet toe, is duurzaam gas een optie of gaan we kijken naar hybride systemen? Alles is nog mogelijk en gezamenlijk gaan we komen tot het wijkwarmteplan.

Inmiddels zijn er twee bewonersavonden geweest. Tijdens deze avonden is veel informatie gedeeld, zijn veel vragen beantwoord en behoeften geïnventariseerd. Er waren onder andere twee onderzoeksbureaus die hun bevindingen presenteerden. Zij waren door de gemeente ingeschakeld om te kijken naar haalbare, betaalbare en duurzame oplossingen en alternatieven voor aardgas in de wijk. Deze onderzoeksinformatie nemen we mee in de werkgroepen.

Bewonerswerkgroep

Met de bewoners hebben we een werkgroep opgericht. In deze werkgroep bekijken bewoners allerlei verschillende verwarmingsmogelijkheden en stellen bij elke mogelijkheid kritische vragen over het totale kostenplaatje, de gebruiksvriendelijkheid en de planning. De gemeente en deskundigen ondersteunen deze werkgroep. Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden teruggekoppeld tijdens bewonersavonden en vastgelegd in het Wijkwarmteplan van wijk West. Inmiddels heeft de werkgroep het Programma van Eisen en Wensen opgesteld.

De eerstvolgende bewonersavond staat in het voorjaar van 2019 gepland. Bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. De presentaties van de vorige bewonersavond op 31 oktober 2018 staan onderaan deze pagina. 

De werkgroep is sinds september aan het werk, maar je bent nog steeds van harte welkom om  aan te sluiten! Voor vragen over de werkgroep en aanmelding kun je mailen naar duurzamer@ermelo.nl. Wij stellen je deelname erg op prijs!

Voorbeeldwoning

Aan de Kievitstraat 71 is een voorbeeldwoning ingericht. De voorbeeldwoning is een gezamenlijke activiteit van woningcorporatie UWOON en de gemeente Ermelo. Deze bestaande huurwoning uit de jaren zeventig is gerenoveerd naar energielabel A. De woning heeft een dak met zonnepanelen, vloer- en dakisolatie, kozijnen met driedubbelglas, verwarming door infraroodpanelen, een inductiekookplaat en een warmteboiler voor warm tapwater. De hele woning is voorzien van reflecterende verf. We hopen dat je zo een beeld krijgt hoe je een bestaande woning energiezuiniger en duurzamer kunt maken. Regelmatig worden er open dagen georganiseerd. Kijk op de gemeentepagina of de website voor de data.

UWOON bereidt de huurwoningen voor

Om de huurwoningen zo goed mogelijk voor te bereiden op de afkoppeling van het aardgas gaat woningcoöperatie UWOON in de wijk aan de slag met het isoleren van 214 woningen. Dit gaat ongeveer 2 jaar duren. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude spaanplaat dakplaat met de oude dakpannen, het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen en isolatie onder de vloer. Dit alles om de woningen naar een hoog energielabel te krijgen zodat de stap naar aardgasvrij nog maar een kleine stap is. Zij bieden bewoners gelijktijdig de mogelijkheid om 8 – 10 zonnepanelen te plaatsen tegen een aangepaste prijs. UWOON informeert de bewoners hierover tijdens een aantal bewonersavonden.

Lees hier de meest gestelde vragen over de Wijk van de Toekomst.

Nieuws

Andere projecten in wijk West

In wijk West zijn meerdere projecten geweest m.b.t. duurzaamheid: