HOME  |  Projecten  |  Strokel en Tonsel

Strokel en Tonsel

Huidig beeld

De meeste vakantieparken in Ermelo vind je in het gebied tussen het Strokelbos en het Tonselseveld. Het gebied is 55 hectare groot, omvat 32 terreinen en circa 950 huisjes en 250 stacaravan. Het eigendom en gebruik in dit gebied is versnipperd en kleinschalig. De parken verschillen onderling sterk, maar over het algemeen is er haast geen recreatief gebruik of wisselende verhuur.

Strokel en Tonsel bestaat grofweg uit twee zones:

  • Noordwest
    Langs de Harderwijkerweg is de meeste activiteit. Hier vind je bedrijven en woningen. Daarachter ligt de ‘kop’ van Tonsel: een lappendeken van bungalowparken, huizen en open weiden. Hier loopt een hoogspanningsleiding door heen en het wordt ontsloten door smalle stegen en paden.
  • Zuidoost
    Aan de Haspel en de Eendenparkweg liggen tientallen bungalowparken langs twee langgerekte stroken. De twee stroken worden van elkaar gescheiden door een bos dat openbaar toegankelijk is.

Het open karakter van het landschap is ernstig aangetast. De functies wonen, werken en recreëren zijn met elkaar verknoopt geraakt.
Strokel en Tonsel ligt gunstig. Er zijn goede verbindingen die deels grenzen aan de natuur en deels aansluiten op de parken in Harderwijk.

Gewenste toekomstige beeld

Meer structuur en minder vervlechting van de functies op het gebied van wonen, werken en recreëren. Dat is het gewenste toekomstbeeld. Concreet betekent dit dat de intensiteit van bebouwing in zuidoostelijke richting geleidelijk afneemt. Hierdoor nemen de kansen voor de (verblijfs)recreatieve sector toe.

De noordwestelijke zone (rondom Harderwijkerweg, Strokel en Gentenerf) biedt vooral kansen voor andere functies dan recreatie. Deze zone ligt dicht bij werklocaties en heeft een goede bereikbaarheid. De parken zelf zijn verouderd en worden voor een groot deel oneigenlijk gebruikt. Het is niet de bedoeling dat de oplossing voor deze parken wordt gezocht in legalisering, reguliere woningen of bedrijvigheid. Wel kan gekeken worden naar innovaties zoals slimme concepten op het snijvlak van wonen, werken, recreatie en senioren (zorg).

De zuidoostelijke zone (Haspel en Eendenparkweg richting Staringlaan) heeft de meeste potentie om van de vakantieparken weer echte verblijfsrecreatie te maken. Het gebied heeft  een fraaie, rustige ligging met bosstroken aan weerszijden. Hier onderzoeken we de mogelijkheden om niet-recreatieve bedrijfsactiviteiten gefaseerd te beëindigen zodat de verblijfsrecreatie een kwaliteitsslag kan maken. Tegelijkertijd willen we ook de verbindingen met de achterliggende bossen versterken.