HOME  |  Projecten  |  Sportbedrijf InterActie B.V.

Sportbedrijf InterActie B.V.

Het zelfstandig sportbedrijf InterActie BV is pr 1 januari 2019 opgericht. InterActie beheert en exploiteert verschillende sportaccommodaties in Ermelo en geeft uitvoering aan gemeentelijk sportbeleid. InterActie stimuleert ook sport, bewegen en een gezonde leefstijl. InterActie richt zich op uitvoerende taken. Het strategisch beleid blijft bij de gemeente. Het eerste jaar is een overgangsjaar waarin de tijd wordt genomen voor de invlechting van drie stichtingen (Stichting Dindoa, Stichting SSE en Stichting Triade) in InterActie en voor een zorgvuldige taakverdeling.
Per 1 maart 2019 is directeur Mark Broere in dienst. Mark Broere is oud professioneel volleyballer en heeft meerdere functie in de sportbranche bekleed. “Sport heeft van nature een geweldige economische en maatschappelijke verbindende kracht”, vertelt de directeur. “InterActie heeft een uitdagende en belangrijke rol om Ermelo met sport en bewegen gezonder, vitaler en socialer te maken. Ik kijk er dan ook met veel plezier naar uit om daar samen met alle medewerkers en partners nog verder invulling aan te gaan geven.”

Eén centraal sportservice punt

De oprichting van InterActie leidt tot één centraal sport service punt. Hier werken allemaal professionals dicht bij de sport slim en snel samen. Bij het service punt kunnen inwoners, sporters, verenigingen, bedrijven en maatschappelijk organisaties terecht met vragen die met sport te maken hebben.

De taken van InterActie zijn:

  • kennisplatform: InterActie is een vraagbaak, biedt informatie aan, zorgt voor onderlinge uitwisseling van kennis en expertise en ontwikkelt nieuwe ideeën
  • verhuur van accommodaties: InterActie levert goede, schone en veilige accommodaties. Het biedt een passend en betaalbaar aanbod afgestemd op de behoeften van verenigingen en andere klanten.
  • sportstimulering: InterActie zet mensen aan om te gaan sporten. Het organiseert – samen met andere partners – allerlei beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
  • verenigingsondersteuning: InterActie helpt verenigingen met vraagstukken op allerlei terreinen. Het deelt kennis, vaardigheden en expertise en zoekt manieren om mogelijke partners te verbinden en krachten te bundelen.
  • versterken van de maatschappelijke functie van de sport: InterActie helpt maatschappelijke organisaties hun doel te verwezenlijken o.a. via sport. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen in de samenleving, gezondheid of scholing.
Van Naar
Aanbodgericht  Vraaggericht
Afzonderlijk accommodatiebeheer  Gezamenlijk accommodatiebeheer 
Beheren van meerdere accommodaties Gezamenlijk beheren, kansen zien, (nieuwe) mogelijkheden benutten 
Versnipperd aanbod / informatie Samenhangend aanbod en een herkenbaar sport service punt
Focus op vaste afnemers / klanten Focus op diverse soorten van partners / klanten
Meerdere sportaanbieders Meer samenwerken met de sportaanbieders

Heel Ermelo Beweegt

Het team van Heel Ermelo Beweegt gaat deel uitmaken van InterActie. De buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt stimuleren inwoners te sporten en/of te bewegen. Zij willen de deelname aan sport- en beweegactiviteiten vergroten en bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners van Ermelo. Daarnaast voeren zij in Ermelo activiteiten uit voor het landelijke programma jongeren op gezond gewicht (JOGG).

Verbindende schakel

De buurtsportcoaches organiseren, stimuleren en ondersteunen diverse sport-, spel- en beweegactiviteiten. Zij richten zich op alle inwoners maar hebben extra aandacht voor kwetsbare groepen die te weinig bewegen of sporten en hier niet makkelijk mee in aanraking komen. De buurtsportcoaches zijn de verbindende schakel tussen scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, gezondheidsorganisaties en  professionals. Door gebruik te maken van de kracht van eigen inwoners, verenigingen en organisaties worden activiteiten overgenomen en zelfstandig voortgezet door lokale partijen.

Meer informatie over het team en de activiteiten lees je op www.heelermelobeweegt.nl.

Vragen

Lees hier de veelgestelde vragen over het sportbedrijf

Heb je vragen over de projecten en/of activiteiten van sport in ontwikkeling, stuur dan een mail naar info@interactie-ermelo.nl.