HOME  |  Projecten  |  Samen met bewoners maken we een wijkwarmteplan

Samen met bewoners maken we een wijkwarmteplan

De gemeente zit met verschillende partijen om tafel om een wijkwarmteplan te maken. De overgang van wonen zonder gas is een enorme klus waar goed over nagedacht moet worden en waarbij veel partijen zijn betrokken. Er is onder andere kennis en inbreng nodig van provincie, gemeente, netbeheerders, woningcoöperatie UWOON, energiebedrijven en installatiebedrijven. Bewoners spelen hierin een belangrijke rol en zijn vanaf de start in het hele proces betrokken. Wat zijn alternatieve warmtevoorziening opties voor de wijk? Wordt de wijk volledig elektrisch, moeten we naar een aansluiting op een warmtenet toe, is duurzaam gas een optie of gaan we kijken naar hybride systemen? Alles is nog mogelijk en gezamenlijk gaan we komen tot het wijkwarmteplan.

Inmiddels zijn er meerdere bewonersavonden geweest. Tijdens deze avonden is veel informatie gedeeld, zijn veel vragen beantwoord en behoeften geïnventariseerd. Er waren onder andere twee onderzoeksbureaus die hun bevindingen presenteerden. Zij waren door de gemeente ingeschakeld om te kijken naar haalbare, betaalbare en duurzame oplossingen en alternatieven voor aardgas in de wijk. Deze onderzoeksinformatie nemen we mee in de werkgroepen.

Bewonerswerkgroep

Met de bewoners hebben we een werkgroep opgericht. In deze werkgroep bekijken bewoners allerlei verschillende verwarmingsmogelijkheden en stellen bij elke mogelijkheid kritische vragen over het totale kostenplaatje, de gebruiksvriendelijkheid en de planning. De gemeente en deskundigen ondersteunen deze werkgroep. Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden teruggekoppeld tijdens bewonersavonden en vastgelegd in het Wijkwarmteplan van wijk West. Inmiddels heeft de werkgroep het Programma van Eisen en Wensen opgesteld.

De presentaties van de vorige bewoners/informatie kun je hier lezen. 

De werkgroep is sinds september 2018 aan het werk, maar je bent nog steeds van harte welkom om  aan te sluiten! Voor vragen over de werkgroep en aanmelding kun je mailen naar duurzamer@ermelo.nl. Wij stellen je deelname erg op prijs!

UWOON bereidt de huurwoningen voor

Om de huurwoningen zo goed mogelijk voor te bereiden op de afkoppeling van het aardgas gaat woningcoöperatie UWOON in de wijk aan de slag met het isoleren van 214 woningen. Dit gaat ongeveer 2 jaar duren. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude spaanplaat dakplaat met de oude dakpannen, het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen en isolatie onder de vloer. Dit alles om de woningen naar een hoog energielabel te krijgen zodat de stap naar aardgasvrij nog maar een kleine stap is. Zij bieden bewoners gelijktijdig de mogelijkheid om 8 – 10 zonnepanelen te plaatsen tegen een aangepaste prijs. UWOON informeert de bewoners hierover tijdens een aantal bewonersavonden.