HOME  |  Projecten  |  Samen in één gebouw

Samen in één gebouw

Elkaar ontmoeten, kennis opdoen en aan lokale activiteiten deelnemen. Dat is wat het project De Dialoog beoogt op het gebied van culturele en welzijnsactiviteiten.
Verschillende partijen strijken samen neer in één gebouw. Dat is efficiënter en goedkoper.

De gemeente heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor De Dialoog. Deze studie biedt inzicht in de visie, de kernwaarden, de samenstelling en de bouwkundige ingrepen. Maar ook de organisatie, het beheer en de financiële consequenties van het realiseren van De Dialoog zijn daarbij in beeld gebracht. Aanvullend hierop is een onderzoek uitgevoerd naar vijf bouwkundige scenario’s, variërend van behoud en opknappen van de huidige panden tot volledige nieuwbouw..

Verticale uitbreiding

Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor een toekomstscenario voor De Dialoog in samenhang met de verbouwing van het gemeentehuis. In dit scenario (scenario 4 verticale uitbreiding) worden de panden Pinel, Plaza, Stationsstraat 118 en zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog gesloopt. De rest wordt opgeknapt en verduurzaamd. Bovenop wordt een verdieping gerealiseerd die in directe verbinding staat met het vergadercentrum van het gemeentehuis op de verdieping. De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2018 ook ingestemd met dit scenario. Het college heeft begin september 2019 besloten groenlicht te geven om de vervolgfase, het ontwerpproces in te gaan. Dit betekent dat we begin 2020 kunnen beginnen met het uitwerken van het voorlopig en definitief ontwerp. Na besluitvorming hierover verwachten we dat na definitieve besluitvorming over het ontwerp  in het 3e/4e kwartaal van 2020 met gestart kan worden met de verbouwing.

Samenwerking en efficiënt ruimtegebruik

Door deze directe verbinding tussen het gemeentehuis en De Dialoog kunnen de vergaderruimten van het gemeentehuis ook ingezet worden voor Dialoog-activiteiten. Het opknappen en de gedeeltelijke nieuwbouw realiseert een duurzaam en compact gebouw: samenwerking en efficiënt ruimtegebruik worden optimaal bevorderd.