HOME  |  Projecten  |  Procedure en planning Nieuw Sportcentrum Ermelo

Procedure en planning Nieuw Sportcentrum Ermelo

Met het definitieve besluit van de gemeenteraad kunnen we aan de slag met het aanbestedingstraject en het ontwerpbestemmingsplan. De procedures en planning zijn hieronder in grote lijnen weergegeven. Bij het bestemmingsplan en de ontwerpen voor het zwembad en de sportzalen worden belanghebbenden en inwoners betrokken.

Op 30 januari 2019 was er een inloopavond waar een verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is getoond en een 3d-visualisatie. De visualisatie is slechts een eerste impressie van het gebied. Niets ligt nog vast. De definitieve inrichting van het gebied en het sportcomplex moet nog plaatsvinden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 28 februari 2019 zes weken ter inzage.

Bestemmingsplan
Datum Activiteit 
Eind februari 2019 Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
April 2019 - eind juni/begin juli 2019            Reactie op eventuele zienswijzen
Juli - augustus 2019 Zomervakantie
September / oktober 2019 Vaststelling bestemmingsplan
November 2019                                                   Bestemmingsplan onherroepelijk

Realisatie en Exploitatie
Datum Activiteit
Januari - juni 2019       Aanbesteding bouw   
Vierde kwartaal 2019 Start bouw
Eerste kwartaal 2021 Realisatie aansluiting Oude Telgterweg    
Eerste kwartaal 2021 - tweede kwartaal 2021     Oplevering bouw / start exploitatie