HOME  |  Projecten  |  Procedure en planning Markt

Procedure en planning Markt

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om verder te werken aan het ontwerp van de inrichting van het openbare gebied rondom de Markt. We zetten het te lopen proces en de planning voor je op een rij.

Bestemmingsplanprocedure

Op 2 juli 2015 heeft de raad besloten de plannen voor Markt 2.0 uit te voeren. De gemeente heeft destijds een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd om te onderzoeken of de plannen haalbaar zijn. Dit staat beschreven in het bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e/o en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan (zie Downloads en links). De bestemmingsplanprocedure is in januari 2019 afgerond.

Uitwerking van de plannen

In de afgelopen jaren heeft de gemeente nieuw beleid gemaakt ten aanzien van voldoende aandacht voor groen, het behoud van waardevolle en monumentale bomen en de gevolgen van klimaatverandering. Daarop heeft de gemeenteraad op 4 juli 2019 besloten dat de gemeente verder mag werken aan het ontwerp. Zo komt er ruimte voor waterberging om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. In de nieuwe situatie worden fors meer parkeerplaatsen gerealiseerd en is er aandacht voor het parkeren van fietsen. Met deze plannen en projecten werkt de gemeente aan een sterk en economisch vitaal kernwinkelgebied, waarbij duurzaamheid en aandacht voor groen voorop staan. 

Het ontwerp wordt in de komende maanden uitgewerkt en besproken met onze samenwerkingspartners. Na de zomer stelt de gemeente het ontwerp vast. Dit wordt gepresenteerd tijdens een informatieavond. Dit geeft een eerste beeld van hoe de inrichting eruit kan zien. De data en locatie daarvan worden gepubliceerd op deze website.

Vervolgens wordt het ontwerp besproken met de gemeenteraad en wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt. Het definitieve ontwerp is naar verwachting begin 2020 klaar. De uiteindelijke realisatie van de plannen wordt afgestemd met de bouwstromen van de (ver)nieuwbouw van de ALDI, Expert en de PLUS supermarkt.

Planning

Voor het inzien van het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp raden wij u aan de projectpagina in de gaten te houden. Deze worden geplaatst onder downloads en links.

Datum Activiteit
4 juli 2019 Gemeenteraad akkoord met verdere uitwerking van het ontwerp
juli 2019- augustus 2019  Uitwerken van het voorlopig ontwerp, overleg met stakeholders
najaar 2019 Vaststellen voorlopig ontwerp. Dit VO wordt tijdens een informatieavond toegelicht (uitnodiging volgt)
najaar 2019 Verwerken reacties op voorontwerp naar Definitief Ontwerp
2020
  • Definitief ontwerp vaststellen door college en gemeenteraad
  • Start realisatiefase
2021 Opleveren heringerichte Markt