HOME  |  Projecten  |  Procedure en planning Beemdweg

Procedure en planning Beemdweg

In grote lijnen is de komst van de tijdelijke woningen onder te verdelen in drie fases:

Fase 1: Voorbereidingsfase (ontwerp, plannen, enzovoort)

Ruimtelijke onderbouwing en inrichtingsplan

Om de tijdelijke woningen aan de Beemdweg mogelijk te maken vragen we een uitgebreide omgevingsvergunning aan. Dit is voor de duur van 15 jaar. Deze vergunning gaat in op het moment dat de eerste woning in gebruik genomen wordt. Om deze vergunning te regelen is het volgende nodig:

  • Een goede ruimtelijke uitleg
  • Een inrichtingsplan

Ruimtelijke onderbouwing

Hierin leggen we uit hoe het project voldoet aan de wetten en regels van Europa, provincie en gemeente. Hiervoor zijn onderzoeken nodig van bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit enzovoort. Dit duurt ongeveer 6 maanden. Uit onderzoeken komen misschien dingen naar voren komen die we niet verwachten. Denk bijvoorbeeld aan archeologische vondsten. Dan is misschien extra onderzoek nodig. Plannen kunnen dus uitlopen of het project moet worden aangepast.

Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan staat hoe het projectgebied eruit komt te zien. Daarin staat bijvoorbeeld uitgelegd wat de indeling van het terrein is en welke materialen we willen gebruiken. In het inrichtingsplan staat ook hoe we wet- en regels vormgeven.

Overleg vooraf

Voordat we de aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning doen, wordt een vooroverleg aangevraagd. In deze schriftelijke aanvraag staan de plannen voor een aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning. Voor het vooroverleg moeten de meeste onderzoeken klaar zijn. Ook de inrichting, materialen en kosten moeten bekend zijn. Resultaat van het vooroverleg kan zijn dat onderzoeken aangevuld moeten worden of de plannen aangepast. 

Aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning

Aanvragen van deze vergunning duurt 26 weken. Na de aanvraag kan er niets meer worden gewijzigd. 
Nadat de aanvraag voor de uitgebreide omgevingsvergunning is ingeleverd wordt er een ontwerpvergunning gemaakt. De aanvraag wordt beoordeeld door:

  • Omgevingsdienst Noord Veluwe
  • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Veiligheids Regio Noord West Veluwe

Daarna mag iedereen de vergunning 6 weken  bekijken. We bekijken daarna zienswijzen die er zijn. Deze kennen we toe of wijzen we af. Dit nemen we mee in de uiteindelijke vergunning. De definitieve vergunning leggen we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Na akkoord is de vergunning rond.

Planning

Wanneer Wat
januari -maart 2020 Onderzoek t.b.v. Ruimtelijke onderbouwing en inrichtingsplan
maart - juni 2020 Vooroverleg
juni - september 2020 Aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning

Fase 2: Ontwikkelingsfase ( klaarmaken + bouw)

Als de vergunningen zijn gegeven, start het plaatsen van de tijdelijke woningen. Daarvoor vinden eerst werkzaamheden in en op de grond plaats. Denk aan het aanleggen van het riool en elektriciteit. Als deze werkzaamheden klaar zijn worden de woningen geplaatst. Ook wordt het groen en de straten aangelegd.

Fase 3. Afrondingsfase (oplevering, verhuur enzovoort)

Als bekend is wanneer de tijdelijke woningen klaar zijn, worden de woningen verhuurd. Woningzoekenden moeten hiervoor ingeschreven staan bij www.hurennoordveluwe.nl. Op dit moment weten we nog niet precies hoe de woningen toegewezen worden. Houd hiervoor deze website en/of de website van UWOON in de gaten.