HOME  |  Projecten  |  Procedure en planning aanleg fietspad Speuld

Procedure en planning aanleg fietspad Speuld

Op 3 juli 2018 is er bijeenkomst geweest met de buurtvereniging en direct aanwonenden. Aan de aanwezigen zijn de eerste tekeningen gepresenteerd. Zij hebben hierop gereageerd en hun wensen kenbaar gemaakt. Deze worden verwerkt in de stakeholdersanalyse.

Voorlopige planning voorbereidingsfase

Wat Wanneer
Vastgesteld projectplan september 2018
Haalbaarheidsonderzoek, stakeholdersanalyse en SSK Kostenraming oktober 2018
Informatiebijeenkomst bewoners 19 november 2018
Voorontwerp fietspad januari 2019
Door de raad vastgesteld definitief ontwerp fietspad maart 2019