HOME  |  Projecten  |  Pretoriusplein

Pretoriusplein


Op het Pretoriusplein staan een aantal ruimtelijke ontwikkelingen voor de deur. De gemeente onderzoekt samen met de scholen en omwonenden een nieuwe indeling van het plein. Onderdeel daarvan is de sloop en nieuwbouw van de RK Prins Willem Alexander school.

Bouwplan Prins Willem Alexander-school

In opdracht van het schoolbestuur is er door de architect  een bouwplan uitgewerkt van de basisschool Prins Willem Alexander. Hierin zijn de aandachtspunten die de bewoners op 15 maart 2016 hebben genoemd verwerkt. Schriftelijke reacties worden bij de verdere ontwikkeling van de bouwplannen ook  meegenomen. De locatie van de school, het parkeren, de verkeersveiligheid, het groen en de speelgelegenheid voor de kinderen zijn belangrijke aandachtspunten.

Per 1 augustus 2016 is de Sterrenschool gestopt met het geven van onderwijs. Op dit moment zit de bovenbouw van De Klokbeker in het gebouw.

Op de onderstaande tekening is aangegeven waar de nieuw te bouwen Prins Willem Alexanderschool komt te staan. Het schoolgebouw en het schoolterrein is ten opzichte van eerdere plannen naar het midden van het Pretoriusplein opgeschoven.

Plattegrond Pretoriusplein

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Werkzaamheden

Bouwrijp maken nieuwe locatie

Het terrein is bouwrijp gemaakt. Het asfalt en de tegels zijn weg, de fietsenstallingen gesloopt en de speeltoestellen  weggehaald. Enkele speeltoestellen zijn begin augustus verplaatst naar een andere plek van het schoolplein. In de zomervakantie en tijdens de bouw van de nieuwe school kunnen de kinderen hier op spelen.

Vanaf 7 augustus tot 17 augustus 2018 heeft een archeologisch bureau onderzoek gedaan naar eventuele archeologische waarden op het terrein. Dat onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

Nieuwbouw school

Prins Bouw is maandag 27 augustus 2018 gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw. De Prins Willem Alexander school informeert de buurt over de bouwplanning en de werkzaamheden.

Vervolg inrichting Pretoriusplein

Na de zomervakantie 2019 is de nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool klaar. Dan gaat het schoolbestuur over naar de nieuwe school. Het oude schoolgebouw wordt overgedragen aan de gemeente Ermelo.  Dit gebouw wordt gedeeltelijk gesloopt. Het deel waar Vuvera en de Kledingbank zit blijft bestaan. Het braakliggende terrein wordt, in overleg met omwonenden, opnieuw ingericht. Zodra meer bekend is over de start hiervan nemen we contact op met de omwonenden.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de heer Stefan Minkhorst via telefoonnummer (0341) 56 73 21 of mail naar s.minkhorst@meerinzicht.nl.