HOME  |  Projecten  |  Pretoriusplein

Pretoriusplein


Tijdelijke inrichting braakliggende terrein

De nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool is klaar. De kinderen en hun leerkrachten zijn na de zomervakantie 2019 begonnen in de nieuwe school. Het oude schoolgebouw is inmiddels gesloopt. Het deel van het gebouw wat nog staat en waar de Kledingbank zit blijft voorlopig bestaan.

Herinrichting van het braakliggende terrein

Een werkgroep van bewoners heeft het initiatief genomen om een ontwerp te maken voor de tijdelijke inrichting van de plek waar de oude school stond. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente. Dit past ook binnen de afspraken die zijn gemaakt in het huidige coalitieakkoord.

Vervolg van de werkzaamheden

Inmiddels heeft de werkgroep de eerste tekeningen voor de tijdelijke inrichting gepresenteerd aan buurtbewoners. Hier is positief op gereageerd. In januari 2020 staat het grove grondverzet op basis van het gemaakte schetsontwerp gepland. Deze kun je hieronder downloaden. Aansluitend wordt gestart met de aanleg van een achttal extra parkeerplaatsen aan de kant van De Wetstraat. De bedoeling is om met hulp van bewoners voor de zomer het grootste deel van de werkzaamheden af te ronden.

Hergebruik van materiaal

Op de gemeenteopslag liggen nog verschillende materialen die prima hergebruikt kunnen worden voor het Pretoriusplein. Hergebruik van deze spullen past goed binnen de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Ook is er een beperkt budget beschikbaar voor de tijdelijke inrichting van het Pretoriusplein. De werkgroep heeft daarom een keuze gemaakt uit de aanwezige materialen. Bewoners helpen mee bij het schoonmaken en herstellen van speeltoestellen en materialen die hergebruikt worden.