HOME  |  Projecten  |  Planning Kerkdennen

Planning Kerkdennen

De werkzaamheden starten op dinsdag 14 april en duren tot eind juli 2020. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd, zodat de bedrijven en instellingen op het terrein bereikbaar blijven. In de faseringskaart is aangegeven welke fase op welk moment en waar wordt uitgevoerd. Hieronder een globale planning van de werkzaamheden.

Fase  Periode  Werkzaamheden 
1 en 2  14 april - 20 mei  aanbrengen van het regenwaterriool 
3 25 mei - 6 juni werkgebied voorzien van puinverharding 
4 8 juni - 10 juli werkgebied voorzien van asfalt
5 13 juli - 31 juli werkgebied voorzien van laatste asfaltdeklaag 

Gedurende de werkzaamheden blijven de aanliggende ondernemers en instellingen bereikbaar. Soms is de aanrijdroute anders. De route over de Kerkdennen – Herderlaan blijft beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Fietsers moeten mogelijk afstappen. Er is een adviesroute voor ouders en leerlingen van omliggende scholen. De scholen hebben hierover bericht gehad.

Maandag 29 juni gaat de aannemer asfalt verwijderen op de Kerkdennen. Doorgaand rijverkeer en verkeer voor de Herderlaan wordt omgeleid via de Steynlaan. Lees hier de meest actuele informatie. 

Vragen voor de aannemer

De informatieverstrekking voor dit project doet de aannemer door de coronacrisis op afstand. Zij stuurde naar alle betrokkenen een informatiebrief over de start van de werkzaamheden. Heb je vragen, dan kun je op verschillende manieren met hen in contact komen:

  • Via de Van Gelder Werk in Uitvoering app 
  • Via telefoonnummer 06- 46 39 44 87
    • Vragen en meldingen over niet dringende zaken via Whatsapp
    • Bij calamiteiten en/of acute meldingen kunt u dit nummer bellen.
  • Voortgangsbericht per e-mail over de werkzaamheden. Bij voorkeur verspreiden wij dit bericht per mail. Wil je deze ontvangen, stuur dan een mail via pbisschop@vangelder.com.