HOME  |  Projecten  |  Planning en procedure structuurvisie Landgoed Veldwijk

Planning en procedure structuurvisie Landgoed Veldwijk

Op 1 februari heeft de gemeenteraad de structuurvisie â€˜Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet vastgesteld. Het geeft een toekomstbeeld voor het landgoed. Het is een afwegingskader om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen en kansrijke nieuwe initiatieven te stimuleren.

Herontwikkeling in deelgebieden

Nu de structuurvisie is vastgesteld kunnen we verder met de herontwikkeling. We delen het landgoed op in deelgebieden. Voor elk deelgebied worden herontwikkelingsplannen gemaakt. De structuurvisie is hierbij de basis voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen. We starten met het deelgebied De Hooge Riet. Hierover volgt later meer informatie.

Download de Structuurvisie Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet