HOME  |  Projecten  |  Oranjepark

Oranjepark

De Zorggroep Noordwest Veluwe heeft een Masterplan laten opstellen voor haar terreinen. Dit Masterplan is in  december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2018 volgt  een procedure voor een nieuw bestemmingsplan. De Zorggroep start daarnaast in het tweede kwartaal van 2018 met de bouw van een nieuw zorggebouw op de locatie van de voormalige Rehoboth.

Masterplan

Het Masterplan vormt de basis voor de ontwikkeling van een zorgcomplex en woningen op het terrein van de Zorggroep Noordwest Veluwe. Het gaat hierbij om  vierenzeventig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein.

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan volledig nieuw wordt ingericht  met een mix van woningen c.q. appartementen en zorggebouwen in het groen  met gemeenschappelijke ruimten. Het bestaande zorgcomplex Dillenburg met de aanleunwoningen van het Oranjepark zullen gesloopt worden.

In totaal gaat het over 169  (zorg)woningen, een gezondheidscentrum, ontmoetingsruimte en een park. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat het mogelijk is om de bestaande waardevolle bomen in het gebied zoveel mogelijk te sparen. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats uit het zicht en onder een parkeerdek.

Het Masterplan moet financiƫle garantie bieden de bouw van het zorggebouw en parkeerdek op het Rehobothterrein. Na vaststelling van het masterplan door de gemeenteraad kan de bestemminsplanprocedure worden opgestart.

Ontwikkeling volgens het Libenau-principe

Herontwikkeling vindt plaats door middel van het Libenau-principe. Dit is een Duits principe waarbij buurten worden ontwikkeld voor jong- en oud, met en zonder zorgvraag. De bedoeling is dat mensen omkijken naar elkaar binnen eigen mogelijkheden. Dit idee is in Duitsland succesvol gebruikt. Bij de herontwikkeling is het Libenau-principe als inspiratie gebruikt. Maar wel aangepast op de Nederlandse en lokale situatie.

De aanpak en planning

Het Masterplan was de basis voor een nieuw bestemmingsplan. In de tussentijd is in het voorjaar van 2020 het bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld. Het plan staat nu vast. Dit is het startsein voor de Zorggroep Noordwest Veluwe. Zij kunnen starten met de gefaseerde uitvoering van het plan.

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Voor vragen over de plannen neem je contact op met Nicole Weijers. Zij is bereikbaar op nummer (0341) 56 72 15 of mail naar n.weijers@ermelo.nl.
Heb je interesse om in dit project te wonen of te werken? Kijk dan voor meer informatie op oranjepark-ermelo.nl.

Downloaden