HOME  |  Projecten  |  Oranjepark

Oranjepark

De Zorggroep Noordwest Veluwe heeft een Masterplan laten opstellen voor haar terreinen. Dit Masterplan is in  december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2018 volgt  een procedure voor een nieuw bestemmingsplan. De Zorggroep start daarnaast in het tweede kwartaal van 2018 met de bouw van een nieuw zorggebouw op de locatie van de voormalige Rehoboth.

Masterplan

Het Masterplan vormt de basis voor de ontwikkeling van een zorgcomplex en woningen op het terrein van de Zorggroep Noordwest Veluwe. Het gaat hierbij om  vierenzeventig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein.

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan volledig nieuw wordt ingericht  met een mix van woningen c.q. appartementen en zorggebouwen in het groen  met gemeenschappelijke ruimten. Het bestaande zorgcomplex Dillenburg met de aanleunwoningen van het Oranjepark zullen gesloopt worden.

In totaal gaat het over 169  (zorg)woningen, een gezondheidscentrum, ontmoetingsruimte en een park. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat het mogelijk is om de bestaande waardevolle bomen in het gebied zoveel mogelijk te sparen. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats uit het zicht en onder een parkeerdek.

Het Masterplan moet financiƫle garantie bieden de bouw van het zorggebouw en parkeerdek op het Rehobothterrein. Na vaststelling van het masterplan door de gemeenteraad kan de bestemminsplanprocedure worden opgestart.

Libenau-principe

Herontwikkeling vindt plaats door middel van het Libenau-principe. Dit is een Duits principe waarbij buurten worden ontwikkeld voor jong- en oud  en voor mensen met en zonder een zorgvraag. Het basisprincipe is dat mensen omzien naar elkaar binnen eigen mogelijkheden. Dit principe is in Duitsland succesvol toegepast. Bij de herontwikkeling is het Libenau-principe als inspiratie gebruikt. Maar wel aangepast op de Nederlandse en lokale omstandigheden.

Procedure en Planning

Het Masterplan is de basis voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie. Dit gaat in 2018 plaatsvinden. Het zorggebouw past in het huidige bestemmingsplan. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2018 al gestart wordt met de bouw van dit gebouw.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Heeft u interesse om in dit project te wonen of te werken? Kijk dan voor meer informatie op oranjepark-ermelo.nl.
Voor vragen aan de gemeente neem contact op met mevrouw Nicole Weijers via 0341 56 72 15 of n.weijers@ermelo.nl.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 5 maart is er een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan van Oranjepark. Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom in de Dialoog (open ruimte rechts van de foyer), Raadhuisplein 4. Gemeente en initiatiefnemers zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Downloaden