HOME  |  Projecten  |  Op weg naar een nieuw sportcentrum

Op weg naar een nieuw sportcentrum

Ermelo moet beschikken over ten minste een goed instructie- en sportbad voor jongeren, verenigingen en ouderen. Het huidige sportcomplex Calluna en de sporthal Balverszaal zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Investeringen zijn noodzakelijk in binnensportaccommodaties en het zwembad. In de afgelopen jaren hebben er verschillende besluitvormingsmomenten plaatsgevonden om hiertoe te komen. Deze hebben we op een rij gezet.


Besluitvorming

Collegevoorstel mei 2017

In mei 2017 had het college ingestemd met het voorstel waarin de volgende keuzes voor een nieuw sportcentrum waren opgenomen:

 • locatie ‘de Zanderij’;
 • nieuwbouw sporthal met pluspakket turnen;
 • nieuwbouw zwembad met beperkt pluspakket recreatie;
 • klimaatneutraal sportcentrum.

Raadsbesluit 2017

Dit collegevoorstel werd door de gemeenteraad grotendeels overgenomen in het raadsbesluit van juli 2017. Alleen het recreatieve gedeelte van het zwembad werd met € 2 miljoen uitgebreid naar een 1,5 pluspakket met meer uitgaven voor extra recreatieve voorzieningen. Om dit raadsbesluit van juli 2017 uit te kunnen voeren was er nog ruim 2 miljoen euro nodig voor indexering en marktwerking. Het bouwen van zwembaden-sporthalen is de laatste jaren fors duurder geworden. Dit was al aangegeven door het college, maar dit bedrag was nog niet financieel gedekt. De huidige coalitie wil de gemeentebegroting niet met deze verhoging belasten én vind  een zwembad met nog meer recreatieve voorzieningen geen noodzaak. In het coalitieakkoord van 2018-2022 heeft zij dan ook het volgende opgenomen:

 • een zwemvoorziening gericht op doelgroepzwemmen en de mogelijkheid tot recreatie;
 • belang van zwemlessen en gezond bewegen voor zowel kinderen als ouderen staat voorop;
 • het recreatieve deel zal niet de boventoon voeren.

Collegevoorstel juli 2018

Het collegevoorstel dat nu voorligt en waar de gemeenteraad op 4 oktober 2018 over gaat beslissen is dus vrijwel hetzelfde als het eerdere collegevoorstel van mei 2017. Er is ten opzichte van dit eerdere voorstel wel een pluspakket opgenomen voor het zwembad. Dit betekent dat er een peuterbad, whirlpool en sauna/stoombad worden toegevoegd aan het basis doelgroepenbad.

Raadsbesluit oktober 2018

Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel. Dit betekent dat we kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding.


Wat betekent dit raadsbesluit nu concreet voor de sporthal en het zwembad?

Sporthal

De nieuwe sporthal zal bestaan uit 3 zaaldelen voor multifunctioneel gebruik en één zaaldeel voor specifieke gymactiviteiten. De drie multifunctionele zaaldelen zijn breder en langer dan de huidige sporthal Calluna. Hierdoor sluit de nieuwe sporthal beter aan bij de behoeften van de huidige gebruikers van sporthal Calluna en sportzaal wethouder Balverszaal.

Zwembad

Het wedstrijdbassin wordt 25 x 17 meter = 425 m2 (huidig is 312,5 m2), met voor de helft een beweegbare bodem en een watertemperatuur van 28°C.
Het instructiebassin/doelgroepenbassin wordt 10 x 16 meter = 160 m2 (huidig is 120 m2), met een volledig beweegbare bodem en een watertemperatuur van 30-32C.
Het recreatieve gedeelte met een peuterbad, whirlpool en sauna/stoombad neemt 50m2 in beslag.
Het zwembad richt zich op:

 • Het bieden van zwemonderwijs.
 • Het bieden van specifiek doelgroepgerichte lessen waaronder ouder-kind zwemmen, meer bewegen voor ouderen en verschillende aqua sportief lessen.
 • Het bieden van ruimte voor verenigingen en scholen.
 • Het bieden van ruimte voor de actieve recreatiezwemmer (baantjes zwemmen). Net zoals in het huidige zwembad wordt vrijzwemmen in het activiteiten rooster opgenomen. De hele week is er plek in één of meerdere baden om vrij te zwemmen.  Dit verschilt niet van de huidige situatie in het zwembad.