HOME  |  Projecten  |  Ontwikkeling bedrijventerrein Kerkdennen

Ontwikkeling bedrijventerrein Kerkdennen

Kerkdennen is een voor het grootste deel lokaal georiënteerd terrein wat zich uit in een groot aantal bedrijven uit Ermelo of directe regio. Bij de ontwikkelingen gaan we ervan uit dat de bedrijfsfunctie bewaart blijft, waarbij lichtere bedrijvigheid gewenst is. Verbetering van het terrein richt zich onder andere op de bereikbaarheid,  verkeersveiligheid, parkeren, inrichten van de openbare ruimte en duurzaamheid. De provincie Gelderland geeft hiervoor subsidie.  

Wat gaan we doen

Een belangrijke maatregel voor verbetering van de verkeersveiligheid op en dichtbij het bedrijventerrein is het terugbrengen van de snelheid. Deze wordt op de wegen rondom 30 kilometer. Daarnaast speelt het verduurzamen van het bedrijventerrein een grote rol. We moedigen de aannemer aan om duurzame materialen te gebruiken en zonder uitstoot van stikstof te werken. Ook bieden we de ondernemers gratis een energiecheck aan om een energie-infrastructuur te maken die klaar is voor de toekomst.

Kerkdennen

 • We brengen de snelheid terug naar 30 kilometer.
 • Het asfalt vervangen we door een nieuwe asfaltconstructie.
 • We maken duidelijk te herkennen uitritten en parkeervakken.
 • We vernieuwen bomen en struiken.
 • We leggen een infiltratieriool en een waterbuffer onder de bomen aan. Hierdoor stroomt neerslag naar het groen en in de bodem. Nu stroomt dat nog in het riool,
 • De straatverlichting vervangen we door dimbare LED-verlichting.
 • We plaatsen twee oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Herderlaan

 • We brengen de snelheid terug naar 30 kilometer.
 • Tussen de weg Kerkdennen en de oversteekplaats voor voetgangers bij de Boni leggen we een hele nieuwe asfaltconstructie aan. Ook vernieuwen we het stoep en leggen we een infiltratieriool aan.
 • De weg vanaf de oversteekplaats voor voetgangers naar de Steijnlaan geven we een nieuwe asfaltdeklaag. 
 • De openbare verlichting vervangen we door dimbare LED-verlichting.
 • We maken duidelijk te herkennen uitritten en parkeervakken.
 • Het groen op gemeentegrond vernieuwen we aan westkant.