HOME  |  Projecten  |  Omgevingswet: Met elkaar

Omgevingswet: Met elkaar

Plannen maken doe je niet alleen. Een goed idee vraagt om samenwerking en afstemming met elkaar. Met inwoners, bedrijven en organisaties die ermee te maken hebben. Dit leidt tot betere plannen, meer draagvlak én een snellere besluitvorming. 

Je krijgt te maken met de Omgevingswet wanneer je iets wilt veranderen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld wanneer je:

  • Een dakkapel wilt plaatsen
  • Een schuur wilt bouwen
  • In jouw buurt samen de buren een moestuin of speeltuin wilt aanleggen
  • Een evenement wilt organiseren
  • Woningen of kantoren wilt bouwen

We willen dat inwoners en ondernemers actief meedenken over de ontwikkelingen in hun buurt en in Ermelo. Dat betekent dat we nog veel meer met elkaar in gesprek gaan. En dat betekent ook dat wanneer je plannen hebt, je zelf de buurt daarbij betrekt. Dat is niet altijd makkelijk. Want hoe weet je wat wel en niet kan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan meepraten? Wat doe je als je het niet met elkaar eens bent?

De gemeente Ermelo onderzoekt op dit moment hoe we samen nieuwe manieren van meedenken en meebeslissen kunnen bedenken. Deze manier van werken sluit goed aan bij hoe onze gemeente werk: een netwerkorganisatie die staat voor uitstekende dienstverlening. De leefwereld van mensen is ons vertrekpunt. Net als onze inwoners, bedrijven en organisaties, krijgen onze medewerkers ook meer regelruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Want plannen voor Ermelo maken we met elkaar.