HOME  |  Projecten  |  Omgevingswet: Eén wet, één loket

Omgevingswet: Eén wet, één loket

In Nederland zijn honderden wetten en regels voor onze omgeving. Het is lastig om door de bomen het bos te zien. Daarom gaat in 2022 de Omgevingswet in. Een garage ombouwen tot werkruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar Eén wet, één loket en één manier van werken. Dit zijn de voordelen:

  • 1 online loket om een vergunning aan te vragen of een melding te doen
  • 1 gemeente of andere overheid behandelt de aanvraag
  • de tijd die dit kost wordt veel korter
  • plannen indienen wordt veel makkelijker

Het hele traject voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding wordt dus makkelijker, sneller en goedkoper.

Bekijk het filmpje over de Omgevingswet

Eén wet, één loket, één manier van werken

Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen te maken met de Omgevingswet. Zij moeten allemaal zorgen dat ze op 1 januari 2022 klaar zijn voor de start. De gemeente Ermelo bereidt zich hier op voor. Om zo te werken is het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Dit doen de mensen van het programma Omgevingswet samen met de programma's Dienstverlening en Organisatieontwikkeling. We organiseren bijeenkomsten om meer te leren over de nieuwe wet. Ook bespreken wat er aan kennis en kunde nodig is. We volgen scholing of bijscholing. Zo volgen de bouwplantoetsers een training over hoe hun werk verandert als de Omgevingswet in werking treedt en gaan twee beleidsmakers ruimtelijke ontwikkeling zich verdiepen in het Omgevingsplan. 

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken én ruimte voor ideeën en nieuwe ideeën van inwoners, ondernemers en andere partijen in de stad. De Omgevingswet biedt inwoners ook ruimte om actief mee te denken. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad.

Nieuwe Middelen

Op 1 januari 2022 gaan we met de nieuwe werkwijze van start. Als eerste krijgen de bestaande regels een nieuw juridisch jasje. Daarna gaan we stap voor stap de nieuwe middelen van de Omgevingswet gebruiken. De belangrijkste zijn:

  • de Omgevingsvisie
  • het Omgevingsplan

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingswet vraag gemeenten om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe Ermelo zich kan ontwikkelen tot 2040. Daarbij gaat het over verkeer, wonen, natuur en werken, maar ook over bijvoorbeeld gezondheid en duurzaamheid. 

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen. Ook de regels, zoals in de APV (regels voor openbare orde en veiligheid), komen in het Omgevingsplan te staan. Er komt dus één plan voor de hele gemeente. Het wordt dan makkelijker om te zien welke regels er gelden.