HOME  |  Projecten  |  Nieuws over tijdelijke woningen Beemdweg  |  Vervolg archeologisch onderzoek Beemdweg

Vervolg archeologisch onderzoek Beemdweg (23-04-2020)

Voor het indienen van een omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen aan de Beemdweg 17 vinden er diverse onderzoeken plaats op het terrein.

Eén van die onderzoeken is een archeologisch onderzoek. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Uit de resultaten daarvan blijkt dat er vervolgonderzoek nodig is. Dit bestaat uit een proefsleuvenonderzoek. Daarom starten er op 30 april graafwerkzaamheden. Er worden proefsleuven gegraven om letterlijk in de bodem te kijken. Dan wordt verder onderzocht of er archeologische resten zijn en wat de kwaliteit en waarde daarvan zijn.