HOME  |  Projecten  |  Nieuws over tijdelijke woningen Beemdweg  |  Nieuwsbrief 2 tijdelijke woningen Beemdweg

Nieuwsbrief 2 tijdelijke woningen Beemdweg (24-03-2020)

Samenwerking bewoners

De klankbordgroep is sinds begin januari hard aan het werk. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden van het perceel Beemdweg 17, een vertegenwoordiger van de Beatrixschool en medewerkers van de gemeente Ermelo en woningcorporatie UWOON. Na de eerste twee klankbordgroep bijeenkomsten is afgesproken de groep op te splitsen in twee werkgroepen: de werkgroep Inrichting (bestaande uit 10 omwonenden en vertegenwoordigers van de gemeente en UWOON) en de werkgroep Verkeer (bestaande uit 4 omwonenden en vertegenwoordigers van de gemeente).

In de werkgroep Inrichting wordt gewerkt aan het ontwerp van het terrein. Waar moeten de tijdelijke woningen komen en welke uitstraling moeten de woningen hebben? Naast de plaats en het type woningen kijkt de werkgroep inrichting ook op welke plekken rondom de woningen groen moet komen. Dat zijn vragen die onder andere in de werkgroep Inrichting aan de orde komen.

Door de werkgroep Verkeer wordt er gekeken naar problemen in de verkeerssituatie die door de buurt worden ervaren rondom de Beatrixschool. Deze school ligt tegenover de uitgang van de locatie die ontwikkeld wordt. Een verkeersdeskundige van de gemeente brengt op dit moment in kaart welke mogelijke oplossingen er zijn.

Het was de bedoeling om binnenkort weer bijeen te komen met de klankbordgroep. Dan wordt het werk besproken dat de werkgroepen de afgelopen tijd hebben gedaan en wordt er gekeken naar het vervolg. Gezien de maatregelen rondom het Coronavirus is dit niet mogelijk. Er wordt nu gezocht naar een oplossing om de klankbordgroep op korte termijn te informeren. De sfeer in de klankbordgroep en de twee werkgroepen is ontspannen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een plan dat voor zowel omwonenden als de gemeente en UWOON haalbaar is.

Ook in de communicatie met de omgeving wordt intensief samengewerkt met de omwonenden. De gemeente Ermelo heeft een eigen projectpagina voor het project gelanceerd waar omwonenden informatie over het verloop van het project kunnen vinden. Ook de omwonenden uit de klankbordgroep hebben een eigen website in het leven geroepen om informatie met de buurt te kunnen delen.

Vervolg werkzaamheden

De afgelopen periode zijn de eerste, kleinere werkzaamheden op het terrein van Beemdweg 17 doorgegaan. Het gaat bijvoorbeeld om het loskoppelen van de schuurtjes van gas en elektra. Binnenkort wordt gestart  met het opknappen van de boerderij. Er wordt onder andere geschilderd en ook aan de binnenkant vinden er werkzaamheden plaats. De bedoeling hiervan is dat de boerderij voor de duur van het project (15 jaar) verhuurd kan worden aan mensen die dringend behoefte hebben aan een woning.

Voor de aankoop van het perceel door de gemeente is er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat er een beperkte hoeveelheid asbest in de schuurtjes op het terrein aanwezig is. Dit asbest wordt in de week van 6 april verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. De start van de werkzaamheden is maandag 6 april om 7:30 uur. Een onafhankelijk bedrijf controleert of de werkzaamheden volgens de regels verlopen. Het verwijderen van asbest wordt voorzichtig uitgevoerd. Hiervoor wordt de directe omgeving van de werkzaamheden afgezet met linten. Medewerkers van het verwijderingsbedrijf dragen speciale kleding.

Na het verwijderen van asbest worden in het komende jaar verschillende schuurtjes en het bakhuisje gesloopt. Met de bewoners die de schuurtjes op dit moment gebruiken voor de opslag van spullen vinden persoonlijke gesprekken plaats. Daarnaast wordt de komende tijd onkruid verwijderd van het terrein.

Resultaten onderzoeken

Om de tijdelijke woningen te kunnen plaatsen op het terrein van de Beemdweg 17 moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. In de wet is vastgelegd dat hiervoor diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Onafhankelijke partijen hebben in de afgelopen periode drie veldonderzoeken uitgevoerd: een onderzoek naar de bodemkwaliteit, een Flora en Fauna onderzoek en een archeologisch onderzoek. Naast de veldonderzoeken is er een verkennend onderzoek gestart naar milieutechnische onderdelen. Dit onderzoek wordt eveneens uitgevoerd door een onafhankelijke partij: de ODNV (Omgevingsdienst Noord Veluwe).

De definitieve resultaten van alle onderzoeken worden opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing die nodig is voor de omgevingsvergunning. De aanvraag voor de omgevingsvergunning inclusief alle onderzoeken en bijlagen worden voor alle inwoners ter inzage gelegd. Zodra bekend is wanneer de periode van inzage start, wordt u hier in de nieuwsbrief over geïnformeerd.

Even voorstellen...

Vanaf 1 april neemt een nieuwe bewoner haar intrek in de boerderij. De bewoner zal de boerderij één jaar bewonen en ook het beheer van het terrein op zich nemen. Hieronder stelt de nieuwe bewoner zich alvast voor!

‘Ik ben Willemijn, ben 37 jaar en kom in april in de boerderij "Ligustrumhof" aan de Beemdweg wonen. In 2018 ben ik van Renkum naar Ermelo verhuisd omdat ik als beheerder bij het Nationaal Hippisch Centrum ging werken en daar ook op het terrein ging wonen. Inmiddels werk ik daar niet meer, maar omdat het wonen in Ermelo me wel heel goed bevalt heb ik besloten hier te blijven wonen. Ik werk momenteel als consulent op het gebied van stikstof en Natura 2000 waarbij ik provincies, veehouders en andere belanghebbenden adviseer.

In mijn vrije tijd rij ik graag paard en wandel ik graag met mijn hond. Ook ben ik vorig jaar vrijwilliger geworden bij de schaapskooi in Ermelo en help af en toe met het organiseren van huifkartochten.

Ik zie er naar uit om op de Ligustrumhof te gaan wonen, de buurt te verkennen en jullie als buurtbewoners beter te leren kennen. Mochten jullie even kennis willen komen maken, schroom vooral niet om aan te kloppen voor een praatje.’