HOME  |  Projecten  |  Nieuws over de verbouwing  |  Verbouwing gemeentehuis verloopt volgens planning

Verbouwing gemeentehuis verloopt volgens planning (19-05-2020)

De grote verbouwing van het gemeentehuis is gestart in juli 2019. We verwachten dat het gemeentehuis dit najaar, medio oktober, klaar is. Het gebouw is tijdens de hele renovatie open voor bezoekers en medewerkers, al is dit vanwege de coronamaatregelen nu zeer beperkt. Omdat het gebouw open blijft, is de verbouwing extra ingewikkeld en gebeurt dit in verschillende fases. In welke fase zijn we nu, en hoe ziet de planning van de verbouwing er nu uit? We geven je graag een overzicht. De uiteindelijke planning kan afwijken van de verwachte planning.

We informeren je op tijd over de verhuizingen in het gemeentehuis

De Bibliotheek en de gemeente verhuizen tijdens de verbouwing als een soort schuifpuzzel door het gemeentehuis en De Dialoog. Dat is een hele operatie. Voor jou betekent het dat je soms moet zoeken naar de plek waar je moet zijn. Wat je waar kunt vinden is dan ook belangrijke informatie voor jou als inwoner. Wij informeren je op tijd over de veranderingen. Dit doen we op onze website, in de krant, via social media en in het gemeentehuis en De Dialoog zelf.

Het hele kantoorgebied is in juni klaar

Het kantoorgebied van de gemeente wordt in twee delen verbouwd. Gebied 1 is al grotendeels klaar. In februari namen de medewerkers deze kantoorruimte al in gebruik. De aannemers verbouwen nu gebied 2. Dit kantoorgebied is eind juni klaar.

In mei openen we het vergaderplein 

Op de eerste verdieping komt een veelzijdig vergaderplein. Het wordt dé plek voor vergaderen, ontmoeten en samenwerken. Niet alleen voor medewerkers van de gemeente, maar ook voor jou als inwoner. Je kunt er samenwerken, afspreken of overleggen met organisaties uit het gemeentehuis of De Dialoog. Het vergaderplein is vanaf dinsdag 19 mei open. Zodra het vanuit de coronamaatregelen weer kan, vinden daar ook de politieke avonden plaats. Raadsvergaderingen worden tot oktober nog gewoon in de raadszaal gehouden. Het aantal toeschouwersplaatsen is beperkt in deze periode. Dat komt door de 1,5 meter maatregelen, maar ook omdat de bibliotheek voor een klein deel in de raadszaal zit.

De publiekshal wordt vanaf juni verbouwd

Vanaf juni is de publiekshal op de begane grond aan de beurt om te verbouwen. De publiekshal en de hoofdingang van het gemeentehuis zijn dan helemaal dicht. De hoofdingang van De Dialoog wordt tijdelijk ook de hoofdingang voor het gemeentehuis, van de bibliotheek en van het vergaderplein. Naar verwachting is de nieuwe hal in oktober klaar. Deze ruimte biedt dan plek aan de gemeente, de Bibliotheek, het Streekarchivariaat en de Politie.

Vanaf eind mei tijdelijke publieksbalies op een andere plek

De verbouwing van de publiekshal heeft gevolgen voor de publieksbalies van de gemeente. We maken tijdelijke balies op een andere plek, vanaf eind mei. Daar kun je dan gewoon burgerzaken regelen, zoals de aanvraag van een paspoort of de aangifte van een geboorte. Dit gebeurt alleen op afspraak.  Je vindt de balies vanaf 27 mei in zaal 8 van De Dialoog. Als bezoeker kom je binnen via de hoofdingang van De Dialoog.  Je kunt je daar eerst melden bij de receptiebalie van de gemeente. De medewerker van de receptiebalie wijst je daarna de weg naar de publieksbalie.

De Bibliotheek verschuift eind mei verder naar De Dialoog

De Bibliotheek zit al een tijdje in de publiekshal van het gemeentehuis, en in de trouwzaal en atrium voor de raadszaal. Vanaf eind mei wordt de publiekshal verbouwd. De Bibliotheek schuift dan wat verder door, naar een deel van De Dialoog.  Je vindt de boeken dan in de foyer, het atrium en zaal 9 van De Dialoog. Maar ook in de trouwzaal, zaal Leuvenum en achterin de raadszaal van het gemeentehuis. Bezoekers komen dan binnen via de hoofdingang van De Dialoog, en niet meer via de hoofdingang van het gemeentehuis.

Verbouwing De Dialoog 

Na de verbouwing van het gemeentehuis gaat de verbouwing van De Dialoog van start. Omdat de Bibliotheek straks zowel in het gemeentehuis als in De Dialoog zit, gaat de verbouwing van de Bibliotheek na oktober deels ook nog door. Over die verbouwing komt later meer duidelijkheid en informatie. In de tussentijd kun je wel gewoon gebruik maken van de Bibliotheek in het verbouwde gemeentehuis.

We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken

Tot het najaar van 2020 zijn er steeds bouwactiviteiten in en om het gemeentehuis. Ook zijn er soms tijdelijke afzettingen of omleidingen. Bijvoorbeeld als er een hijskraan staat of omdat er materialen worden gebracht. Sommige parkeerplaatsen zijn niet te gebruiken. Bij het gemeentehuis ontstaat wat overlast voor voetgangers, fietsers en bestuurders. De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar de overlast helemáál voorkomen is niet mogelijk. Heb je toch een klacht of opmerking over de verbouwing? Meld dit dan bij de gemeente via (0341) 56 73 21 of gemeente@ermelo.nl.