HOME  |  Projecten  |  Kern Horst

Kern Horst

Huidig beeld

Dicht tegen de kern van Horst liggen 15 vakantieparken. Het zijn over het algemeen kleine terreinen die in elkaar overlopen. Het geheel is nogal onoverzichtelijk. Er zijn veel tweede woningen en veel woningen zijn verouderd. In dit gebeid ligt het accent op wonen in plaats van op datgene waarvoor de vakantiebungalows zijn bedoeld, namelijk recreatie.

Gewenste toekomstige beeld

De meeste parken in dit gebied hebben qua structuur en aanbod niet of nauwelijks toekomstwaarde binnen de recreatiesector. We zien kansen voor een geleidelijke overgang naar andere functies. Een pluspunt van het gebied is de aantrekkelijke ligging in het open landschap en de goede verbindingen langs historische routes.
We zien transformatiemogelijkheden voor onder andere concepten op het gebied van wonen en zorg, ouderen, nieuwe landgoederen en andere toeristische en (dag)recreatieve concepten. 

Samen met gebiedseigenaren, parkondernemers, de vereniging van eigenaren en andere belanghebbenden is gesproken over de toekomst van hun parken en het gebied. Uit deze inventarisatie blijkt dat er grofweg drie ontwikkelrichtingen zijn:
1. Recreatiepark voor tweede woning (huidige situatie behouden)
2. Woonpark (recreatiepark in huidige vorm maar met woonbestemming)
3. Herstructurering (realiseren van totaalnieuw woonmilieu en structuur)
Wij bekijken momenteel hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. Dit doen we door kaders en randvoorwaarden op te stellen. Deze worden gebundeld in een concept omgevingsvisie. Gezamenlijk stellen we de definitieve omgevingsvisie vast. In het eerste kwartaal van 2019 gaan we hierover weer met iedereen in gesprek. Voor vragen over Kern Horst kun je contact opnemen met Kars Davina via k.davina@ermelo.nl of 06 81 59 64 78.